Aanvragers kleine subsidies krijgen meer tijd

Hoogeveen – Het college verschuift de einddatum voor het aanvragen van zogeheten kleine subsidies. De verenigingen en clubs die jaarlijks subsidie aanvragen in het kader van ouderenactiviteiten, amateurkunst of EHBO mogen hun aanvraagformulier voor 1 oktober indienen, in plaats van 1 juni.

De reden is dat de gemeente niet tijdig de aanvragers de gelegenheid heeft gegeven om een aanvraag in te dienen. Dat heeft te maken met de herziening van het subsidieproces, waar momenteel aan gewerkt wordt. Er is meer tijd nodig dan verwacht, zodat de subsidieaanvragen in de knel kwamen.