Nieuwe samenstelling college Hoogeveen

Hoogeveen – Gemeentebelangen Hoogeveen heeft maandagavond bekend gemaakt geen vertrouwen meer te hebben in de bestaande coalitie met CDA en ChristenUnie. Daarmee is het huidige college zijn meerderheid kwijt.

Afgelopen donderdag heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college gevraagd is aan te blijven tot twee externe informateurs onderzocht hebben wat Hoogeveen nodig heeft om financieel gezond en politiek stabiel te worden. De fractievoorzitters komen woensdagavond bij elkaar om de vervolgstappen te bespreken.

De wethouders Erik Giethoorn (CDA) en Gert Vos (ChristenUnie) blijven aan tot een nieuw college gevormd is; zij beperken zich tot de lopende zaken. Met het vertrek van Jacob van der Heide en Erwin Slomp als wethouders was het nodig om de portefeuilles opnieuw te verdelen.

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 2 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Gemeente Hoogeveen wordt bestuurd door een coalitie van CDA en de ChristenUnie. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Burgemeester Karel Loohuis

Portefeuille

 • Veilig Hoogeveen
 • Zichtbaar en transparant bestuur
 • Bedrijfsvoering
 • Regiodeal
 • Dutch Tech Zone
 • Werken aan Werk: onderdeel Economische zaken
 • Handhaving

 

Wethouder Erik Giethoorn (CDA)

Portefeuille

 • Aantrekkelijk wonen
 • Bruisend Hoogeveen
 • Krachtige wijken en dorpen
 • Cultuurhuis
 • Omgevingswet
 • Stadscentrum
 • Gezond en Vitaal
 • Veilige Bereikbaarheid

 

Wethouder Gert Vos (ChristenUnie)

Portefeuille

 • Blijven meedoen en Talentontwikkeling
 • Duurzaam Hoogeveen
 • Energietransitie
 • Dienstverlening, Grondzaken, Vastgoed, Integraal Huisvestingsplan en MFC Nieuwlande
 • Werken aan Werk: onderdeel Participatiewet
 • Financiën

Meer over wethouder Gert Vos

Gemeentesecretaris Nanne Kramer

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

 

Deel dit bericht!

Geef een reactie