Politiek

CDA Hoogeveen juicht plan ondernemers Tamboerpassage toe

Hoogeveen – CDA Hoogeveen heeft donderdag het college opnieuw opgeroepen een open houding aan te nemen richting de ondernemers van de Tamboerpassage. Maandag liet de Vereniging van Eigenaren (VVE) van de Tamboerpassage weten graag met de gemeente in gesprek te gaan over de toekomst van het complex. CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze vroeg de wethouder de VVE de ruimte te geven om met hun plannen te komen.

Donderdag vergaderde de raad over een aanpassing van de verhuisregeling die ondernemers moet stimuleren om te verhuizen van bijvoorbeeld de Schutstraat en de Tamboerpassage naar de Hoofdstraat. Dit volgt op het raadsbesluit van anderhalf jaar geleden, waarmee bepaald werd dat het winkelcentrum van Hoogeveen moest inkrimpen om levensvatbaar te blijven en leegstand tegen te gaan. Ook toen, in 2017, riep het CDA het college op om in gesprek te blijven met vooral de ondernemers in de Tamboerpassage. Met de steun van alle fracties, behalve de VVD, GroenLinks en D66, werd toen in de centrumvisie opgenomen dat ‘er samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren zou worden onderzocht hoe de toekomst van de Tamboerpassage eruit moest zien.’

Afgelopen anderhalf jaar zijn er volop gesprekken tussen ondernemers en gemeente geweest. Op de berichtgeving rond de nieuwe verhuisregeling reageerden de ondernemers afgelopen week met de aankondiging van een eigen plan voor de toekomst. Woordvoerder Jean Christophe Poiron deed via de media de volgende oproep: ‘Laten we met de gemeente op creatieve wijze een alternatief plan maken met de komst van bijvoorbeeld starters- en zorgwoningen, maar ook huizen in de koopsector.’ Het CDA juicht deze ontwikkeling van harte toe, zegt Kreuze: ‘Wij zijn blij dat de ondernemers uit de Tamboerpassage zelf met plannen komen. Het complex zit tussen horeca en cultuurinstellingen in en bovendien is er woningbouw mogelijk, er zou daar dus iet moet kunnen gebeuren.’

Dat de ondernemers uit de Tamboerpassage nu zelf en gezamenlijk met plannen komen voor herontwikkeling, is extra belangrijk omdat de ondernemers van elkaar afhankelijk zijn. Kreuze waarschuwt het college dan ook voor een uitrookbeleid: ‘De ondernemers zitten samen onder één dak. Als een aantal ondernemers verhuist, met of zonder verhuisregeling van de gemeente, wordt het voor de achterblijvende ondernemers steeds moeilijker. Een gezamenlijk plan voor herontwikkeling is dus uiteindelijk voor iedereen beter.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen