Zakelijk

RENDO sluit 2019 af met een positief resultaat van 9,5 mln.

Hoogeveen – Op 18 mei jl. hebben de aandeelhouders en commissarissen van NV RENDO Holding de jaarstukken 2019 vastgesteld. Het resultaat over 2019 bedraagt EUR 9,5 miljoen, begroot was een resultaat van EUR 7,8 miljoen. In het resultaat is een bijzondere bate in verband met de afwikkeling van de fraude van een aantal jaren geleden verwerkt. Zonder deze bijzondere bate loopt het resultaat in de pas met de begroting. Van het resultaat wordt EUR 7,5 miljoen uitgekeerd als dividend aan de negen aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en Overijssel. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de reserves.

RENDO is volop betrokken bij de energietransitie in Zuid Drenthe en Noord Overijssel. Speerpunten voor de regionale netbeheerder zijn groen gas en een nieuw elektriciteitsstation in Hoogeveen. RENDO wil in 2030 nog slechts duurzaam gas distribueren. Momenteel bedraagt het aandeel duurzame gassen in de netten van RENDO 9%. Diverse grote en kleinere initiatieven leiden ertoe dat dit percentage de komende jaren snel oploopt. Een groot gedeelte van de gemeenten Hoogeveen en Coevorden is nu feitelijk al van het fossiele aardgas af. Een nieuw elektriciteitsonderstation in Hoogeveen moet het mogelijk maken om de komende jaren zonne- en windenergie aan te sluiten en te transporteren. In Hoogeveen en Steenwijk is RENDO één van de initiatiefnemers om te experimenteren met waterstof in de bebouwde omgeving. De aanleg en het beheer van glasvezelinfrastructuur wordt een steeds belangrijkere activiteit voor RENDO, inmiddels is de netbeheerder op dit terrein actief in 12 gemeenten in Drenthe en Overijssel.
Directeur Eddy Veenstra is zeer content met de bereikte resultaten in 2019: ‘’We maken mooie stappen als het gaat om de energietransitie en glasvezelinfrastructuur, we zijn financieel gezond en niets staat ons in de weg om onze activiteiten verder uit te bouwen. Met name voor de energietransitie, geldt dat het belangrijk is om de komende jaren van beleid naar uitvoering te komen’’.

Ondanks de coronacrisis liggen de werkzaamheden en activiteiten van RENDO in het eerste gedeelte van 2020 redelijk op schema. Gezondheid staat voorop en veilig werken is een randvoorwaarde. Als privaat bedrijf met publieke aandeelhouders, heeft RENDO ook een maatschappelijke- en economische verantwoordelijkheid. Dit geldt onder andere voor de werkzaamheden door aannemers. Het werken achter de voordeur bij klanten is de afgelopen weken tijdelijk gestaakt, aan de andere kant zijn onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald. Nu het ‘’Protocol Veilig Werken’’ beschikbaar is en bijvoorbeeld beschermingsmaterialen binnen zijn, worden eind mei alle werkzaamheden (ook achter de voordeur) hervat. Indien een bewoner liever niet heeft dat er werk in huis wordt verricht, wordt dit uiteraard gerespecteerd en wordt de uitvoering uitgesteld.
Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 staan op de website van NV RENDO Holding (rendo.nl).
Voor

Geef een reactie