Opinie: viswijven

Eigenaardig het verweerschrift van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen n.a.v. het artikel in de HC van 22-11-2019 over hoe de gemeentelijke toezichthouders hun rol zouden uitvoeren. Het roept de nodige vragen op.

In het uitgebreide artikel heeft de verslaggever ook de gemeente Hoogeveen benaderd, desalniettemin meent de gemeente Hoogeveen onvoldoende gehoord te zijn. Zorginstellingen Gaia en Villa Schutshof beschouwen de bemoeienis van de gemeente Hoogeveen over de behandeling van anonieme klachten over hun zorg als een inval. Waarom hebben cliënten niet eerst hun klacht bij de zorginstellingen neergelegd, aannemende dat er daadwerkelijk klachten zijn geweest.? Eigenaardig is ook dat Gaia in de HC van 22-11-2019 flink in de verdediging ingaat, zich beschadigd voelt, meldt dat de zaak is afgedaan en vervolgens de gemeente de zaak weer oprakelt. Blijkbaar is er bij de gemeente Hoogeveen nog veel onverwerkt oud zeer. Over Villa Schutshof wordt in het ambtenarenprotest niet gerept, ik neem aan omdat er een juridische procedure loopt. Ook is voor mij niet duidelijk of de ambtenaren de kwalificaties hebben om de uitgevoerde zorg goed te kunnen beoordelen. Loohuis heeft zich vaker verongelijkt getoond, ik denk aan zijn verwijt richting inwoners van Hoogeveen die kritiek op het gemeentelijke beleid uitvoeren en zijn gepikeerde reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) inzake het falende beleid m.b.t. ijsbaan en zwembad. Het lijkt nu meer een welles nietes verhaal te worden die in de media breed wordt uitgemeten en waarvan de lezer onmogelijk kan beoordelen wat waar en onwaar is. Het gekissebis geeft bovendien weinig vertrouwen in de WMO omdat zorginstellingen en gemeente elkaar tegenspreken. Een en ander verlaagd zich tot een gekijf tussen twee viswijven die bij het publiek de verdenking kan oproepen dat zowel de gemeente als zorgverleners rotte vis verkopen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord