Politiek

Merkwaardige gang van zaken in bezuinigingen sociaal domein

Hoogeveen – “Een merkwaardige gang van zaken” noemt Brand van Rijn de uitslag van de stemmingen in de afgelopen vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen. Die stemmingen stonden veelal in het teken van de bezuinigingen.

Dat de gemeente Hoogeveen moet bezuinigen is duidelijk. De penibele financiële positie noodzaakt daartoe. Maar de fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Hoogeveen heeft de grootste moeite met de bezuinigingen in het z.g.n. Sociaal Domein, waar onder meer ook de thuishulp onder valt. De SGP is van mening dat meer gekeken moet worden naar andere beleidsterreinen. De SGP wilde een bezuiniging van 2% als taakstelling bij de gemeentelijke samenwerking met de gemeente De Wolden, de zogenaamde SWO, maar stemde ook voor het compromisvoorstel om daar eerst onderzoek naar te doen. Binnen de SWO zijn voor Hoogeveen de kosten helaas tonnen hoger dan voorheen het geval was.

Ronduit teleurgesteld is de SGP dat zij nauwelijks bijval kreeg op haar voorstel rond het ‘cultuurhuis’. Er worden stevige voorbereidingen getroffen van weer een megaproject om de Tamboer, de bibliotheek, Scala, Podium en Historische kring Hoogeveen samen onder te brengen in het Tamboercomplex. Globaal zicht op de hoogte van deze miljoeneninvestering is er echter niet. Er bestaat evenmin een indruk van wat de eventuele exploitatielasten zullen zijn in de beoogde nieuwe opzet. De oproep van de SGP om daarin meer inzicht te krijgen middels een RKC onderzoek  voordat grote bedragen worden uitgegeven aan ontwikkelingskosten (zoals bij een eerder project helaas het geval is geweest), werd van tafel gestemd. De SGP-raadsfractie had liever op dit punt beperking van de uitgaven gezien dan de beperking die helaas zijn doorgevoerd voor inwoners van de gemeente die vanwege hun gezondheid of handicap zorg en financiële ondersteuning nodig hebben.

 

2 gedachten over “Merkwaardige gang van zaken in bezuinigingen sociaal domein

  • De partijen die nu in de raad zitten geven niet om de medemens. Ik hoop dat de burgers van Hoogeveen hieraan denken bij de volgende verkiezingen

  • Wat is dit nou weer voor reactie. De gemeenteraad van Hoogeveen is de meest gulle van Nederland.
    31 maart 2017 besloot men €13,15 miljoen gemeenschapsgeld cadeau te doen aan 4 personen. €3,29 miljoen per persoon. Noem dat maar eens niet aan de medemens denken.

Geef een reactie