Landelijke aanpak met betrekking tot stikstofdepositie treft ook rioolwaterzuivering Echten

Echten – De landelijke aanpak met betrekking tot stikstofdepositie (hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen vanuit de atmosfeer naar de bodem), treft ook het project herstel slibgisting op de rioolwaterzuivering Echten.

Het lag in de planning om dit project zo snel mogelijk te realiseren. Hier is met een team hard aan gewerkt. Maar door de grote onzekerheid rondom nieuwe beleidsregels voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, kan de bouwfase nu niet van start gaan. Het algemeen bestuur van het waterschap is hierover geïnformeerd. Momenteel worden alternatieven in relatie tot stikstofdepositie onderzocht.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord