Politiek

Uit de Raad

VERGADERING 26 SEPTEMBER Raadslid Jan van der Sleen stelde namens Gemeentebelangen en D66 mondelinge vragen over de verhuizing van zaadhandel Van der Wal. Hij wilde weten of het college hiervan op de hoogte is en of het college van plan is een voorbereidingsbesluit te nemen om de mogelijke sloop van het pand tegen te gaan. Volgens wethouder Erik Giethoorn wordt binnenkort met een projectontwikkelaar gesproken over de herontwikkeling van het gedeelte van het pand aan het Nicolaas Beetsplein. Het gaat niet over het gedeelte van het pand aan de Hoofdstraat. Het college is niet van plan om eventuele sloop van het gedeelte aan het Nicolaas Beetsplein tegen te houden, omdat dit deel van het pand niet op de monumentenlijst staat en ook niet is aangewezen als karakteristiek pand.

De raad stelde de startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) vast. Alle fracties vroegen het college om de gemeenteraad en inwoners adequaat te betrekken betrokken bij de totstandkoming van de lokale en regionale RES. De raad besloot unaniem voor dit verzoek.

De raad besloot ook tot: – Vaststelling van het bestemmingsplan Fluitenberg 2018 – Vaststelling van de Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020 – Het niet indienen van een zienswijze op het Regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020-2023

Het beeld en geluidsverslag kunt u terugkijken en beluisteren via: hoogeveen.raadsinformatie.nl

RECTIFICATIE Als voorbereiding op de behandeling van de begroting op 10 oktober wordt een aantal extra raadsavonden georganiseerd. In deze rubriek is vorige week abusievelijk vermeld dat één van die raadsavonden op dinsdag 10 oktober is. Dat is niet juist. Dat moet dinsdag 8 oktober zijn (aanvang 19.00 uur). De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: