Politiek

D66 Hoogeveen: Na stuklopen IJZ, nu samen met inwoners zwembad-plan maken

Hoogeveen – Na het stuklopen van het project IJZ, vindt D66 het belangrijk om zo snel mogelijk en met een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners een nieuw plan te ontwikkelen voor een zwembad.
Terwijl iedereen over elkaar heen buitelt met wijzende vingers, boosheid of zelfingenomenheid, willen wij vooruit kijken. Het is begrijpelijk dat er ongeloof is, ook bij D66, over de amateuristische projectplanning, het gebrek aan samenwerking en reflectie binnen het college, en het schenden van de integriteit door te lekken naar de pers. D66 is ook altijd kritisch geweest op het project IJZ en raadslid Marin Rutgers heeft ook tegen het plan gestemd, maar laten we de gang van zaken rondom het stoppen van IJZ in de raadszaal bespreken en daarbuiten vooral vooruit kijken. Wij vinden de focus op de toekomst en het samenwerken met inwoners aan nieuwe plannen nu de meest constructieve weg om te gaan bewandelen.
Nu er niet langer tijdsdruk is vanwege de provinciale subsidie voor de ijsbaan, kunnen we rustig en vooral samen met inwoners plannen maken voor een nieuw zwembad. Dit is tenslotte een essentiële voorziening voor een plaats met de grootte van Hoogeveen en de omliggende dorpen.
Dit betekent niet dat het IJZ-dossier hiermee is afgerond. Wat ons betreft informeert het college de inwoners van Hoogeveen zo spoedig en volledig mogelijk over het stopzetten van het project. Het vertrouwen in het college is tot onder het vriespunt gedaald en zij zal dan ook alles uit de kast moeten halen om het vertrouwen te herstellen. Informeren is dan de eerste stap, de inwoners serieus nemen en hen betrekken bij nieuwe plannen is stap twee.
Ook het vertrouwen van de fractie in het college is de laatste maanden stevig bekoeld. We zien dat er collegialiteit in het college ontbreekt, dat partijpolitiek regeert, dat dualisme ver te zoeken is. We zien dat het college de inwoners en ondernemers structureel niet afdoende betrekt en informeert; en geen draagvlak weet te creëren. We zien dat het college geen keuzes durft te maken bij het begroten. En we zien dat het college niet ‘in control’ is op feiten en financiën. Het stopzetten van het project IJZ en de gang van zaken is wat ons betreft dan ook zeker nog onderwerp van gesprek in de raad.
Er is kortom zowel intern als naar inwoners en ondernemers toe veel te winnen en te herstellen. We zijn dan ook benieuwd naar hoe het college dit gaat oppakken. Een voorstel om zo snel mogelijk en met een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners een nieuw plan te maken voor een zwembad zien wij graag nog dit najaar in de raad.

15 gedachten over “D66 Hoogeveen: Na stuklopen IJZ, nu samen met inwoners zwembad-plan maken

 • Balachelijk om nu gelijk kiezers proberen te winnen door te zeggen dat ze willen praten met bewoners over een nieuw zwembad omdat dat ” een essentiële voorziening voor een plaats met de grootte van Hoogeveen en de omliggende dorpen”!
  De Dolfijn voldoet aan de eisen van deze tijd en daar is een paar jaar geleden al gemeente geld aan uitgegeven.
  Doordat de gemeente zich met de IJsbaan is gaan bemoeien heeft het veel te lang geduurt en is deze mogelijk Hoogeveen ontnomen!

 • Ook langs deze weg wil ik D66 even complimenteren.
  Zij verdient beslist niet de negatieve benadering van MMOF7. D66 is juist de enige partij die ruiterlijk erkent dat de gemeentelijke bijdrage aan de ijsbaan €8,15 miljoen zou bedragen en niet €4,15 miljoen zo het college en de overige zwijgende partijen ons willen laten geloven. D66 toont ballen te hebben en verdient respect. Zij geven gewoon toe dat zij die €8,15 miljoen wel voor de ijsbaan over hadden. Daar mag iedereen over denken wat ie wil. Maar D66 kan haar kiezers recht in de ogen aankijken doordat zij haar handelen eerlijk verantwoordt en openlijk erkent dat zij €4 miljoen extra voor de ijsbaan overhadden. Niks mis mee!

  Ook wil ik nog een heel klein lansje breken voor ons gemeentebestuur.

  Ik denk dat de provincie zich het debacle van de ijsbaan dient aan te trekken. Zij heeft met het toekennen van de €5miljoen het Hoogeveense ijsbaanplan een vertrouwd gezicht gegeven en ons gemeentebestuur gesterkt in hun overtuiging dat hun plan realistisch was. Zowel college als raad heeft zich daardoor wellicht laten verblinden. De provincie gaf met het verstrekken van die miljoenen een duidelijk verkeerd signaal af. De provincie had zich hard moeten opstellen. Als hun adviseur zegt dat de gemeente Hoogeveen €10 miljoen te weinig heeft begroot laat je een, onder jouw verantwoordelijkheid vallende, gemeente Hoogeveen niet bewust verzuipen maar laat je je adviseur met de calculator van Hoogeveen diens begroting doornemen om te analyseren waar die €10 miljoen vandaan komt. Voor Gemeente Hoogeveen had het verschil van inzicht tussen Royal Haskoning DHV en Antea wel een signaal moeten zijn dat had moeten leiden tot verificatie van de onderliggende begroting. Men heeft daarin gefaald en alle op rood staande signalen bewust genegeerd en hun plannen weloverwogen te positief aan de buitenwacht gepresenteerd. Dat men het verschil van €20 miljoen onbegrijpelijk vindt ligt aan hun gebrek aan realiteitszin. De lijn van Royal Haskoning DHV volgend is het verschil heel plausibel. RHDKV zei dat Hoogeveen voor de ijsbaan €10 miljoen te weinig had begroot. Als je daar dan een nagenoeg even duur zwembad bijtrekt kan je op je vingers natellen dat die ook €10 miljoen duurder zal uitvallen. Zie hier de €20 miljoen verklaard.

  E.e.a. legitimeert het bedrog betreffende de BAM-deal niet en is en blijft zonder schuldbekentenis onvergeeflijk.

 • Heb je MMOF7 niet door dat jij je met “Doordat de gemeente zich met de IJsbaan is gaan bemoeien heeft het veel te lang geduurt en is deze mogelijk Hoogeveen ontnomen!” steeds belachelijker maakt?

  • De gemeente zou garant staan maar heeft het gehele project overgenomen.
   Jouw reactie is wederom respectloos Gerard, heb ik jou in een reactie ooit belachelijk gemaakt of gezegd dat jij je belachelijk maakte? Ik heb juist mijn zorgen geuit over jouw gemoedsrust!
   De ijsbaan zou sowieso minder dan 20 miljoen gaan kosten maar doordat er ineens gezegd werd dat er een zwembad bij moest komen is alles alleen maar onnodig duurder geworden.
   Wat ik D66 verwijt is dat ze nu wel pleiten voor een nieuw zwembad terwijl bekend is dat dat al decenia verleis draait en een paar jaar terug weer met gemeenschapsgeld voorzien is van een nieuwe installatie die up to date is.
   Een nieuw zwembad is niet nodig, Meppel en Emmen zijn dichterbij dan Heerenveen, Groningen of Deventer!

 • Ik maak je niet belachelijk maar vroeg je of je niet doorhebt dat jij jezelf met de door mij aangehaalde zin volkomen belachelijk maakt. Denk je nou heus dat die ijsbaan er zonder enige bemoeienis van de gemeente er wel gekomen was? Denk je dat heus? Nou succes dan verder maar zeg dan niet dat niemand je gewaarschuwd heeft. Droom rustig verder.

  • Ik zeg nergens dat je mij belachelijk maakt Gerard, begrijpend lezen is soms moeilijk.
   Ik denk niet dat de ijsbaan er zou zijn geweest zonder bemoeienis van de gemeente maar wel door de overname van de gemeente!
   Daarnaast blijf ik het fout vinden als er nu wel geld zou worden vrijgemaakt voor een nieuw verlieslijdend zwembad!

  • Jouw verhaal ken ik Gerard!
   Jij was tegen een ijsbaan en bent voor een geldverslindend nieuw zwembad!

 • Zo ik zei: Blijf dromen. Verder ga ik op jou betreffende dit onderwerp niet meer reageren. Helaas verspilde energie.

  • Hahaha, deel je de mening van meneer Booij niet dan reageert hij zo, behalve als het de gemeente aangaat. Wees een kerel en geef toe dat het geldverspilling is om wel geld in een zwembad te steken!
   Het ging je dus duidelijk alleen om het tegen een ijsbaan te zijn ook al heb je dat vaak ontkend!

 • En hierbij een duimpje omhoog voor dhr Booij!

  Verder voldoet de dolfijn al jaren niet meer, is het oud, en is er niks anders dan lapwerk verricht om het open te kunnen houden.

  • Onzin scrambutton, de hele installatie is een paar jaar geleden vernieuwd dus voldoet prima.
   Het is inderdaad geen subtropisch zwemparadijs maar die kan je in Emmen en Meppel vinden, dichterbij dus dan Heerenveen!

 • Voor de geïnteresseerden:
  Als de gemeente Hoogeveen net als D66 Hoogeveen het eerlijke verhaal “We hebben er €8,15 miljoen voor over” hadden verteld was er misschien geen vuiltje aan de lucht geweest en had men, ook al zou BAM wegvallen, er het zwembad niet in behoeven te trekken. Met het vals voorwenden van een bijdrage van €4,15 miljoen en het verzwijgen van een extra bijdrage van €4 miljoen heeft men zichzelf nu in de vingers gesneden. Door het wegvallen van de gemene deal met BAM kwam men plotsklaps €4 miljoen tekort. Als ze het eerlijke verhaal hadden verteld was dat gat niet gevallen. Ik zou zeggen: “Boontje komt om zijn loontje.”

 • Het zwembad werd er bij betrokken omdat er een groep mensen waren, best een grote groep, die het nodig vond om een wedstrijdbad van 50 meter te hebben o.a. vanwege de goede prestaties van de zwemmer/zwemsters van ZPC.
  Dat zwemlessen etc prima gegeven kunnen worden in de huidige Dolfijn wordt even voor het gemak vergeten.
  Om de ijsbaan en een zwembad samen te voegen zou goedkoper zijn dan eerst een ijsbaan en daarna een nieuw zwembad. Klinkt natuurlijk heel logisch, dat is het ook.
  Dan moet je daarnaast wel de vraag stellen of er een noodzaak is dat er een nieuw zwembad komt en waarom dan eerst heel veel geld te hebben gestoken in een nieuwe installatie?
  Oké, geen ijsbaan maar stop dan ook met plannen maken voor een nieuw zwembad waarvan vooraf ook al duidelijk is dat dat veel geld gaat kosten en het niet gaat opleveren.
  Er zijn rondom Hoogeveen al genoeg subtropische zwembaden, Emmen, Dalen en Meppel sowieso!
  Zo als de SGP aangeeft, niet investeren in stenen maar in mensen!

Geef een reactie