Maak gebruik van Jeugdfonds Sport & Cultuur

Hoogeveen: Veel kinderen uit de gemeente volgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zwemlessen of zijn lid geworden van een sportvereniging en/of culturele organisatie. Steeds meer ouders weten het fonds te vinden. De gemeente vindt dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om aan sport- en cultuuractiviteiten deel te nemen. Daarom werkt de gemeente samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Ook u kunt een beroep doen op het fonds

Sommige kinderen kunnen niet deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten, omdat het niet gefinancierd kan worden door de ouders. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt in Hoogeveen gezinnen met een laag inkomen op een praktische manier hier een oplossing voor. Via een intermediair, zoals de gemeentelijke sportfunctionaris, kan een gezin per kind zowel een sport- als cultuuraanvraag doen. Het fonds zorgt, zodra de aanvraag is goedgekeurd, voor de financiële afhandeling met de sport- of cultuuraanbieders. Dit doet het fonds door betaling van de contributie en in sommige gevallen door waardebonnen voor kleding en/of materialen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële redenen geen zwemles kunnen volgen, geen lid kunnen zijn van een sportvereniging, muziekschool of andere instelling voor kunstbeoefening.

Meer op: Facebook Sportief Hoogeveen   (Archieffoto: © Schonewille Fotografie)