Uitstel begrotingshandeling in Hoogeveen

Hoogeveen: Het presidium heeft een verzoek ontvangen van de fracties van PvdA, VVD, SP, GroenLinks, D66 en SGP. Zij hebben gevraagd om uitstel van de begrotingsbehandeling, omdat zij met de begrotingsbehandeling willen wachten tot het moment dat het RKC-rapport over het onderzoek ijsbaan/zwembad is verschenen.

Onderzoek ijsbaan/zwembad zorgt voor druk op de ketel

Het presidium heeft vandaag besloten tot uitstel van de begrotingsbehandeling, op basis van de volgende argumenten:

1.Het verzoek is ingediend door een groot aantal fracties;

2.Het is tijdtechnisch geen probleem om de behandeling van de begroting te verplaatsen naar een later moment, mits deze wordt vastgesteld vóór 15 november 2018.

Er wordt een nieuwe planning gemaakt voor de begrotingsbehandeling en de behandeling van het RKC-rapport.

De raadsvergadering van 4 oktober a.s. gaat wel door. De vergadering start om 16.00 uur met het reeds geagendeerde besluitvormende blok. Naar verwachting eindigt de vergadering rond 16.30 uur.

De oppositiepartijen vinden dat er pas over het gemeentelijk budget kan worden gepraat als duidelijk is of de bouwkosten van de ijsbaan annex zwembad, geraamd op 19.5 miljoen euro, wel juist zijn. De Rekenkamer is met een onderzoek naar de cijfers bezig en had al eerder laten weten dat men in oktober uitsluitsel kon geven.

De begroting had voor 15 oktober klaar moeten zijn maar dat wordt nu niet eerder dan in november. Er zit wel druk op de ketel want de aanbesteding van het stadion en zwembad moet nog deze maand plaatsvinden wil men de deadline van 1 januari 2020 halen. Indien het complex dan niet is geopend vervallen de 5 miljoen subsidie van de Provincie Drenthe.