Politiek

Terugblik SGP op de campagne

Wij hebben natuurlijk de uitingen van alle partijen die meedoen aan de GRV gehoord. Wat ons opviel dat er niemand sprak over hoe het de afgelopen periode gegaan is, hoe Hoogeveen financieel naar de afgrond gebracht is en een overgrote meerderheid van de raad goedkeuring voor budget gaf om krampachtig de te grote broek aan te houden, anders gezegd om het geld slurpende te hoge voorzieningen niveau in stand te houden.

Velen meenden met college dat de uitgaven op het sociaal domein, de minima, de zwakkeren in de samenleving die ondersteuning nodig hebben daar debet aan waren, nu dus blijkt dat dit niet het geval is zou je verwachten dat er een eerlijk bekennen zou zijn dat het dus door geld verkwistende projecten als oorzaak gekomen is en dat er een eerlijk schuld bekennen zou zijn om dat van nu en in de komende periode een ander beleid gevoerd zal gaan worden met een daadkrachtige wil om dus eerst de oorzaak aan te pakken en dat te hoge voorzieningenniveau in balans te brengen met wat wij als gemeente aan budget ter beschikking hebben, wij hebben daar helaas geen concrete plannen of voorstellen over gehoord. De SGP wil dan eerst de zorgtaken op orde hebben en dan de nodigste voorzieningen in het publieke domein zoals wegenonderhoud, fietspaden, groenvoorzieningen en duurzame plannen voor de lange termijn voor woningbouw.

Ook de veiligheid van onze inwoners dat een primaire taak van de overheid is zodat een ieder zich veilig mag weten in het publieke domein, en nu dus daadkrachtig doorpakken om een nieuwe brandweerkazerne die broodnodig is te realiseren, dat zijn uitgaven waar alle inwoners baat bij hebben, kortom veel werk aan de winkel waar veel geld voor nodig is, en ja geld kun je maar 1 keer uitgeven dus vinden wij dat er een kerntaken discussie nodig is om in een integrale afweging ons voorzieningenniveau weer in balans te brengen met het te besteden budget zodat onze financiën beheersbaar op orde kunnen blijven. BESTE KIEZERS HIER WIL DE SGP ZICH GRAAG MET UW STEUN ZICH DE KOMENDE PERIODE VOOR INZETTEN. RECHT DOOR ZEE KOERS HOUDEN. bron: Elim Drenthe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen