GezondheidPolitiek

SP-Hoogeveen: De toekomst van de zorg vraagt om echte keuzes

Hoogeveen: Een drama voor Hoogeveen. Opnieuw plannen om het ziekenhuis Bethesda verder uit te kleden. Dit keer is de spoedeisende hulp (SEH) aan de beurt. Iedereen zegt bezorgd te zijn, maar voor de politiek lijkt dat toch echt onvoldoende. 

Men kan de handen in onschuld wassen, maar is dat dan alles? Welke analyse maken partijen? Als duidelijk is dat de marktwerking in de zorg tot excessen leidt als het sluiten van ziekenhuizen, waarom komt de politiek dan niet terug op de eerdere keuze de zorg in Nederland op commerciële basis te organiseren? Zo vragen Jutta van den Oord en Philip Oosterlaak, SP raadsleden Hoogeveen, zich af.

Geen kernteam, maar een team zonder de kern

De bestuurders van Treant, de zorgverzekeraars en een huisarts. Gezamenlijk het zogenaamde kernteam. Zij lanceerden de nieuwe plannen voor de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe, dat wil zeggen voor de regio Assen (Wilhelminaziekenhuis), en de Treant ziekenhuizen in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen. De boodschap: In Refaja en Bethesda gaat de SEH ’s nachts dicht. In het weekend gaat zoveel mogelijk overal in het ziekenhuis het licht uit. Patiënten die ook het weekend moeten blijven, krijgen dan elders een plek. En verder concentratie van behandelingen. Voor Hoogeveen blijven specifieke behandelingen over zoals heupen en knieën, huidproblemen e.d.

Bij elkaar uiteindelijk een ramp voor Hoogeveen. Maar het is misschien ook goed enkele kritische punten te benoemen bij de totstandkoming van het rapport.

Allereerst is het al duidelijk uit welke hoek de wind waait. De plannen komen van de kant van de zorgverzekeraars en de leiding van Treant. Een huisarts praatte ook mee. Gedrieën vormen zij het zogenaamde kernteam. Patiënten, personeel en de politiek mogen later aanschuiven. Ook vanuit medische hoek is weinig vertegenwoordiging. De Drentse huisartsen moeten nog gehoord worden. Hetzelfde geldt voor andere beroepsbeoefenaars. Een recept voor een eenzijdig rapport. Opvallend is bijvoorbeeld dat geen variant is onderzocht waarbij Bethesda gewoon weer een volwaardig ziekenhuis is.

Treant nog steeds zoekend

Ten tweede. Het plan gaat voorbij aan de bestuurlijke chaos bij Treant. Zelfs Treant zelf geeft nu bijvoorbeeld aan dat het sluiten van verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal onverwachte effecten had, terwijl iedereen dat al op zijn klompen kon aanvoelen. Op dit moment bevalt slechts een enkeling uit Hoogeveen in het ziekenhuis in Emmen. Als bevalling in een ziekenhuis nodig is, dan gaat men vooral naar Assen, Zwolle of Hardenberg. Veelal zal in spoedgevallen het overigens ook maar de vraag zijn of dat in Emmen mogelijk is. Verloskunde in het Scheperziekenhuis draait nog steeds geen 24/7. Het sluiten van verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal heeft dus niet eens geresulteerd in een heropende afdeling verloskunde in Emmen die wel volledig draait.

Gaat het om de centen of de mensen

Ten derde. Het plan is vooral gericht op financiële uitgangspunten. Met andere woorden hoe kunnen de kosten voor de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk omlaag. Dat wil zeggen de kosten voor verzekeraars en Treant. Het concentreren van zorg is dan het antwoord. In de zorg zou echter het omgekeerde het geval moeten zijn. Wat is nodig om op een goede manier de noodzakelijke medische zorg vorm te geven? Hoe doen we dat? Wat is daarvoor nodig? En hoe gaan we dat met zijn allen betalen?

Minister van uitvaarten

Wat de SP betreft kan het gepresenteerde plan niet de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe zijn. Bij een toekomstplan gaat het om een plan voor zo goed mogelijke ziekenhuiszorg op langere termijn. Als het nodig is daarvoor de zorg opnieuw onder regie van de overheid te brengen en de marktwerking af te schaffen, dan moeten we daarmee aan de slag. Als er meer personeel nodig is, dan moeten er meer mensen opgeleid of toegeleid worden. Als de rol van de huisarts beter anders kan, laten we daar dan mee beginnen.

Het levert allemaal diepgaande debatten in de Tweede Kamer op welke kant het de komende tijd uitgaat met de ziekenhuiszorg. Minister Bruins is vooralsnog niet van plan in te grijpen om ziekenhuizen open te houden. Dat is niet zijn taak vindt hij. Met alle gevolgen van dien voor patiënten. SP Kamerlid Henk van Gerven diende daarop een motie van wantrouwen tegen VVD minister Bruins in en noemde hem de ‘minister van uitvaarten’. Volgens de voorzitter ging die uitspraak te ver. Laten we inderdaad hopen dat het nooit zo ver zal komen, zo besluiten de raadsleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen