Nieuwlande en Gemeentebelangen goede combi

Nieuwlande-Onlangs verscheen er een paginagroot artikel over Nieuwlander Jan van der Sleen in de h-a-h krant van Nieuwlande. Een achtergrondverhaal over raadslid van Van der Sleen. “Ik ben een echte plattelander en ik ben misschien daarom wel super gemotiveerd om de belangen van het platteland te behartigen. Doordat ik raadslid ben namens Gemeentebelangen, dus lokaal en onafhankelijk, kan ik als een bok op de haverkist zitten. Zo gauw inwoners mij benaderen over zaken waarvan zij vinden dat de gemeentelijke overheid dit kan verbeteren, ga ik er direct op in.

Bij de start in 2018 was dit nog niet zo eenvoudig. Het financiële beleid van de voorgaande 10 jaar leidde tot een algehele straffe  bezuiniging. We zijn als gemeenteraad toen wel zo verstandig geweest om een zakencollege in te stellen. Nu, amper 4 jaar later, kunnen we stellen dat de financiën weer bijna op orde zijn.

Als GB hebben we aangedrongen op een 5e wethouder die zonder politieke kleur maar wel met een grote deskundigheid op financieel gebied, de gemeente de komende jaren verder goed kan aansturen. In deze financieel moeilijke periode heb ik toch ook met succes kunnen ‘bevechten’ dat de lagere school in Nieuwlande voor het symbolische bedrag van € 1,00 overgedaan kon worden aan de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar. Zie nu, hoe zo’n goed museum tot stand is gekomen door vele inwoners van Nieuwlande e.o. Ook zet ik me in voor  de Landschapsvisie betreft de cultuur historische waarde van het (bos)landschap tussen de dorpen Elim/Nieuwlande – Noordscheschut, Hollandscheveld en Alteveer. Uiteraard zet ik me voor de hele gemeente in.

Mijn portefeuilles zijn:  begraafbeleid, omgevingswet (woningbouw), drugsbeleid (medicinale cannabis), economie (samenwerking Regiodeal, Dutch Techzone), Dorpen en Wijken en ben ik namens GB algemeen aanspreekpunt bij problemen en klachten. De inwoners van Nieuwlande weten me goed te vinden en hebben in grote getale dan ook op mij gestemd om mijn werk binnen GB ook in de periode 2022-2026 te continueren en dat blijf ik graag doen”.