Politiek

Hoogeveen verdient een stabiel en sociaal college

Nu de gemeenteraadsverkiezingen alweer twee maanden geleden hebben plaats gevonden zijn we nu in afwachting van de bekendmaking van het nieuwe college. De gehele raad stemde in met de aanstelling van Cees Bijl tot informateur om het proces in goede banen te helpen leiden. Hierna hebben alle fracties individuele gesprekken met hem gevoerd waarbij voorkeuren voor collegevorming en prioriteiten van alle fracties zijn geïnventariseerd. Op 14 april heeft de informateur zijn bevindingen met de raad gedeeld waarbij zijn conclusie was dat een college bestaande uit Gemeentebelangen, PvdA, ChristenUnie en VVD de meeste kans van slagen lijkt te zullen hebben.

Sindsdien is het oorverdovend stil vanuit het raadhuis, maar wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw college. Ook de fractie van de SP wacht met ‘gezonde spanning’ de voortgang en afronding van dit formatie traject af.

Jutta van den Oord, fractievoorzitter SP: “Als SP hadden wij graag onze verantwoordelijkheid willen nemen om samen met GB, PvdA en CU een stabiel en sociaal college te vormen. We kunnen ons echter vinden in het huidige voorstel en zijn net als iedereen benieuwd naar de uitwerking van hun plannen. Voor ons was in ieder geval duidelijk dat een college zonder het CDA wenselijk was gezien de eerdere ervaring in combinatie met GB. Wij wensen de formerende partijen wijsheid en succes en rekenen op een goede samenwerking. Het mag duidelijk zijn dat de SP zich kritisch, maar ook constructief, zal opstellen om de belangen van onze meest kwetsbare inwoners te blijven behartigen. We zullen ons als raad hard moeten inzetten om te werken aan het herstel van vertrouwen in de lokale overheid. Dat hebben de opkomst cijfers tijdens de verkiezingen wel aangetoond”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen