Groen Links

GroenLinks Hoogeveen organiseert een informatieavond over laaggeletterdheid

In Drenthe heeft 1 op de 10 volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Ook in Hoogeveen komt dit probleem veel voor. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks vraagt al jaren aandacht voor laaggeletterdheid. Immers, als je niet goed kunt lezen en schrijven wordt het een stuk lastiger om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Het is misschien moeilijk voor te stellen dat er in Hoogeveen ook veel mensen moeite hebben met lezen en schrijven. En toch is dat zo.
We kennen deze mensen vaak wel, maar weten nog niets van hun probleem. Eén op de zeven mensen in Hoogeveen vindt de krant lezen lastig. En dat geldt ook voor het begrijpen van brieven van de overheid of voor het zelf schrijven van een e-mail . Mensen vertellen niet makkelijk dat ze moeite hebben met lezen of schrijven, ze schamen zich hier vaak voor. En daardoor vragen ze vaak geen hulp, terwijl die er wel is.

Het Taalhuis in Hoogeveen is bijvoorbeeld heel actief in de aanpak van laaggeletterdheid. Dat is voor GroenLinks een goede reden om een informatiebijeenkomst over dit thema te organiseren en van het Taalhuis te horen hoe zij zich inzetten voor onze inwoners.

De informatieavond is op vrijdag 10 februari van 19.00 tot 20.30 uur en vindt plaats in de bibliotheek aan de Willemskade 27. Iedereen is van harte welkom! Om een inschatting te kunnen maken van het aantal gasten wordt een aanmelding via secretaris-hoogeveen@groenlinks.nl op prijs gesteld. Vanaf 18.45 uur staat de koffie en thee klaar. Deelname aan deze avond is gratis!