Gemeenteraad Hoogeveen: samen sterk voor de jeugd en jongeren in Hoogeveen

HOOGEVEEN – De Hoogeveense gemeenteraad slaat de handen ineen. Een groot deel van de raad dient in de raadsvergadering van 9 maart een voorstel in om samen aan de slag te gaan voor de jeugd en jongeren in de gemeente. Als het aan de raad ligt, krijgen kinderen en jongeren meer kansen hun stem te laten horen.

 

“Het is van groot belang kinderen op jonge leeftijd al te betrekken bij de lokale politiek. Om hun te leren dat zij al vanaf jonge leeftijd hun stem kunnen laten horen. Onderwerpen als onderwijs, buurten en wijken, zorg, sport, cultuur en armoede raken ook onze kinderen en jongeren”, vertelt initiatiefnemer PvdA-raadslid Saskia Manusama.

Vorig jaar stelde de PvdA Hoogeveen al schriftelijke vragen over het zoeken van de verbinding tussen jeugd en politiek. De antwoorden op die vragen zijn nu omgezet in acties en daarmee ligt er een plan op tafel. Een plan dat al door een ruime meerderheid van de raad wordt gesteund.

In de motie die donderdag voorligt zal de raad opgeroepen worden een werkgroep te vormen.
Een werkgroep die zich, samen met de jeugd, gaat bezighouden met het introduceren van het thema politiek. De VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelangen hebben hun deelname aan de werkgroep al toegezegd.

 

Proactief aan de slag!

“Dat willen we onder meer doen via scholen, verenigingen en instanties. We willen aansluiting krijgen met de kinderen en jongeren, zodat duidelijk wordt wat ze van ons nodig hebben en op welke wijze we hen kunnen faciliteren”, licht Manusama toe.

“Het is niet alleen voor kinderen waardevol en belangrijk inzicht te krijgen in de politiek. Voor volwassenen is het ook waardevol en belangrijk om door de ogen van een kind te kijken.

Om met die blik te kijken naar de onderwerpen die de jeugd aangaan. Daar kunnen we veel van leren. Daarom willen we actiever inzetten op de verbinding tussen basisschooljeugd, jongeren en politiek”.

Dat er een werkgroep mee aan de slag gaat betekent niet dat er tot die tijd niets gaat gebeuren. ”Actief inzetten op die verbinding is voor ons meteen proactief aan de slag gaan! Door gastlessen te geven op scholen, rondleidingen in het gemeentehuis te verzorgen of scholen uit te nodigen om Democracity te komen spelen”, aldus Manusama.

Kinderen, jongeren en professionals uit het werkveld die graag hun steun voor dit plan willen uitspreken, kunnen zich melden bij Saskia Manusama ([email protected]) .