Gehandicapten Platform Hoogveen ziet af van HATI

Hoogeveen: In de nieuwsbrief van 14 november j.l. is een brief toegevoegd van het Gehandicapten Platform Hoogeveen waarin zij aangeven af te zien van hun deelname aan de HATI (Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie).

In deze brief uit het Platform zijn ongenoegen over tal van zaken o.a.: het gebrek aan eenheid binnen de groep, eenzijdige inbreng, wijzigen van opzet en werkwijze, gemis aan verslaglegging, afspraken worden niet nagekomen, er wordt niet goed gebruik gemaakt van de Hoogeveensche Thermometer, onvrede over niet gebruiken van aangedragen verbeterpunten / adviezen, zich als deskundigen niet gehoord voelen, toegezegde aanpassingen worden niet gedaan, het missen van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente.

Gemeente Belangen Hoogeveen heeft in dit kader onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  • 1.       Heeft het college kennisgenomen van deze brief?
  • 2.       Was het college zich bewust van de punten van onvrede die het Gehandicapten Platform in deze brief aangeeft?
  • 3.       Herkent het college zich in de genoemde punten van ongenoegen?
  • 4.       Hoe belangrijk vindt het college de deelname van het Gehandicapten Platform?
  • 5.       Is het college voornemens in gesprek te gaan met het Gehandicapten Platform om te kijken of we toch gebruik kunnen blijven maken van hun expertise?
  • a.       Zo ja, op welke termijn zal dit gaan plaatsvinden?
  • b.      Zo niet, wat gaat het college dan ondernemen om toch hun expertise te kunnen benutten?
Wethouder Slomp (GB) tijdens een toegankelijkheidstest voor rolstoelgebruikers in het centrum