Politiek

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen

Hoogeveen – Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gebiedsgerichte aanpak van het grondwaterbeheer in Hoogeveen. Het gebiedsplan is vastgesteld.

Industriële activiteiten in het verleden hebben in het stedelijke gebied van Hoogeveen geleid tot verontreiniging van het grondwater. Provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen en de WMD hebben samen een aanpak voor Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGb) uitgewerkt. Kernpunten hiervan zijn het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s van verspreiding van verontreiniging en de bescherming van bestaande functies (onder meer waterwinning WMD) en beoogde functies binnen het aangewezen gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen