Door regionaal overleg realisatie van plannen: Spoorknooppunt Meppel

Meppel – Onlangs hadden diverse gemeenteraden in de regio gezamenlijk overleg. Een delegatie van Gemeentebelangen Hoogeveen was hierbij ook aanwezig. Geert-Jan Walda, raadslid van Gemeentebelangen “Wij geloven in een regionale samenwerking om via regionale projecten de wensen in onze eigen gemeente te realiseren.

Zo vinden wij een verbetering van het spoorknooppunt in Meppel essentieel om het treinvervoer naar het noorden te verbeteren. Dat is ook een sterke verbetering voor onze inwoners of wel onze toekomstige inwoners”. Gemakkelijk treinvervoer verhoogt het aantal mensen dat in onze gemeente wil wonen. Het rijk beaamt dat er een grote woningbouwopgave is en cofinanciert deze met €5 euro per geïnvesteerde euro. Heel fijn, maar het belangrijkste vindt GB dat de woningbouwplannen in Hoogeveen gerealiseerd gaan worden. De gemeente heeft toegezegd eind februari met een totaalplan te komen, voortvoeiend uit de woonvisie die ze geschreven heeft. GB maakt zich sterk dat deze plannen  zo spoedig mogelijk omgezet kunnen worden in concrete uitvoeringsplannen.