Dinsdag presenteert rekenkamercommissie rapport Kunstijsbaan & Zwembad

Hoogeveen: De rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Hoogeveen heeft haar onderzoek naar (de besluitvorming over) het project kunstijsbaan-zwembad afgerond. De RKC presenteert het rapport dinsdag 16 oktober aan de gemeenteraad en het college. De presentatie in het raadhuis in Hoogeveen begint om 16.30 uur. De presentatie duurt ongeveer een uur.

Wat doet de Rekenkamercommissie?
De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn controlerende taak. De commissie laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid. Hierbij ligt de focus op doelmatigheid en doeltreffendheid. Met de uitkomsten kan de raad zijn taken beter uitvoeren. De onderzoeken geven inwoners van Hoogeveen inzicht in de kwaliteit van het beleid van hun gemeentelijk bestuur. Raad en inwoners kunnen voorstellen doen voor onderzoeken.