Politiek

College Hoogeveen zet in op samenwerking en lage lasten voor inwoners

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen krijgt een nieuw college, gevormd door Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie. Het college zal, naast burgemeester Karel Loohuis, bestaan uit Jan Steenbergen (Gemeentebelangen), Erik Giethoorn (CDA), Gert Vos (ChristenUnie) en Erwin Slomp (Gemeentebelangen). De wethouders worden tijdens de raadsavond van maandag 14 mei benoemd.

Het college neemt de Toekomstvisie van Hoogeveen als vertrekpunt. Deze visie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met inwoners en organisaties in de gemeente. Op diezelfde manier wil het college de komende jaren aan het werk. Het college wil daar zijn waar inwoners en partners zijn, en dat is meestal niet in de raad of vanuit het gemeentehuis, maar middenin en vanuit de samenleving. Om dat te doen wat goed is voor de hele gemeente.

Daadkracht, Netwerk, Ambitie

Het nieuwe college gaat verder op de ingeslagen weg en wil samen verder bouwen aan Hoogeveen. Samen betekent vooral ook samen met inwoners, onderwijs, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners. Binnen de gemeente en ook daarbuiten. Het college wil werken vanuit vertrouwen van deze inwoners en partners. En iedereen moet hieraan bij kunnen dragen, op welke manier ook.

Daadkracht, Netwerk en Ambitie, kortweg DNA. De komende vier jaar is dat de rode draad in de aanpak. Het college wil daadkrachtig aan de slag met het waarmaken van veel ambities. Op het gebied van zorg wil het college goede zorg voor alle inwoners dichtbij organiseren, in de vertrouwde omgeving. Inwoners moeten zich veilig kunnen voelen; de wijkagent moet zichtbaar en goed bereikbaar zijn. Het college wil er ook aan bijdragen dat alle kinderen met een zwemdiploma de basisschool verlaten. Er moet één cultuurhuis komen waarin ook het poppodium een plaats krijgt. Hoogeveen moet financieel gezond zijn, vindt het college, en tegelijk financieel aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers door lage woonlasten en geen toeristenbelasting onder 16 jaar.

Samenstelling van de raad verandert

Wethouders worden door de raad benoemd. De vier kandidaat-wethouders zijn nu raadslid. Doordat ze wethouder worden, moeten ze hun raadslidmaatschap opgeven. Dat betekent dat er vier vacatures vrijkomen in de raad. Deze worden ingevuld door Aron Sieders en Jaap Fidom voor Gemeentebelangen, Peter Koekoek voor het CDA en Koen Meesters voor ChristenUnie. De benoeming van de wethouders en de installatie van de raadsleden is op maandag 14 mei om 19.30 uur.

Bekijk hier het collegeprogramma 2018 – 2022

Bekijk hier de infographic van het collegeprogramma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen