CDA ondersteunt oproep verloskundigen voor behoud afdeling in Bethesda

Hoogeveen – Het CDA wil dat het college de oproep van de verloskundigen in de regio Hoogeveen steunt om de afdeling verloskunde te behouden in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Daarom stelt de CDA-fractie in de raadsvergadering van 17 mei aanstaande mondelinge vragen aan de verantwoordelijk wethouder. Aanleiding voor de vragen is het persbericht van 13 mei jongstleden en de brandbrief van 9 mei jongstleden van de verloskundigen in de regio Hoogeveen.

‘Wij vinden het belangrijk dat Hoogeveen een gemeente is en blijft waar het voor de inwoners goed wonen is en waar zij zich thuis voelen.’ Zegt CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop. ‘Goede voorzieningen, waaronder goede zorg dichtbij, is daarom erg belangrijk voor het CDA. Dat is de reden dat wij de oproep van de verloskundigen in de regio Hoogeveen voor behoud van de afdeling verloskunde van harte ondersteunen. Net als zij vinden wij het belangrijk dat ziekenhuisbevallingen in Hoogeveen mogelijk blijven. Trouwens, niet alleen in Hoogeveen. Na de sluiting van Meppel is Hoogeveen nog de enige afdeling verloskunde in heel Zuidwest Drenthe!’

Op 15 mei maakt de Raad van Bestuur van Treant haar plannen voor de toekomst van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde op de locaties Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal bekend. De verloskundigen geven aan dat zij zich ernstig zorgen maken over de geboortezorg in de regio Hoogeveen. Zij maken zich grote zorgen over het behoud van de veiligheid, kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de verloskundige zorg in de regio Hoogeveen als de afdeling verloskunde sluit in ziekenhuis Bethesda. Het sluiten van de afdeling verloskunde zal ook als gevolg hebben dat de kinderafdeling wordt gesloten in Hoogeveen.

Ook gezien het grote aantal kwetsbare zwangeren in de regio Hoogeveen is laagdrempelige toegang tot acute verloskundige zorg heel erg belangrijk, geven de verloskundigen aan. In de gemeente Hoogeveen werken de verloskundigen al jaren nauw samen met andere zorgprofessionals. Hierdoor is er een goed netwerk opgebouwd om bijvoorbeeld zwangeren met financiële problemen en huisvestingsproblemen en tienermoeders te begeleiden. Daarnaast geven de verloskundigen aan dat uit onderzoek is gebleken dat als een ziekenhuis zich op grotere afstand bevindt van de zwangere dit tot gevolg zal hebben dat de ziektecijfers en sterftecijfers van moeder en kind toenemen.

Het CDA heeft vragen aangekondigd aan de verantwoordelijke wethouder voor de raadsvergadering van 17 mei. De partij wil weten of de wethouder kennis heeft genomen van het persbericht en de brandbrief van de verloskundigen uit de regio Hoogeveen en wat hij van plan is ermee te doen.