CDA Hoogeveen wil meer ruimte voor evenementen in Omgevingswet

CDA Hoogeveen dient tijdens de raadsvergadering van 14 juli samen met VVD twee amendementen in omtrent de Omgevingswet. In de Omgevingswet zijn grootschalige evenementen – evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers – gebonden aan een bindend advies van de gemeenteraad en aan verplichte participatie van inwoners. Het vergroot onnodig de regeldruk en bureaucratie voor het organiseren van een evenement. Dat vindt het CDA onwenselijk en daarom wil de partij het bindend advies en participatie voor grootschalige evenementen schrappen uit de Omgevingswet.

CDA Hoogeveen wil meer ruimte voor evenementen in Omgevingswet: vrijwilligers niet onnodig belasten met regels!

De gemeente Hoogeveen kent een levendige evenementencultuur. Voor jong en ouder, in Hoogeveen of in de dorpen, er is altijd wat te doen in onze gemeente. Helaas staat deze evenementencultuur al langere tijd onder druk. Initiatiefnemers worden verplicht om dure beveiligers in te huren, stikstofberekeningen aan te leveren en het papierwerk neemt toe. Het wordt zo voor initiatiefnemers, die veelal vrijwilligers zijn, steeds ingewikkelder om evenementen te organiseren.

CDA Hoogeveen heeft oog voor hun zorgen. CDA-raadslid Arnold de Weerd stelde in juni nog schriftelijke vragen over de doorgeslagen bureaucratie bij de vergunningverlening van evenementen en dorpsfeesten. Hierbij werd het college gevraagd naar het doel van bijvoorbeeld een stikstofberekening en naar de plannen van het college om overbodige regels bij de vergunningaanvraag te schrappen – een wens die wordt uitgesproken in het coalitieakkoord.

Voorkomen is echter beter dan genezen: het CDA wil onnodige bureaucratie en regeldruk van tevoren vermijden. Dat geldt ook voor de Omgevingswet. CDA-raadslid Bert Otten vertelt hierover: “In het voorstel voor de Omgevingswet moet de gemeenteraad een bindend advies geven aan elk evenement met meer dan vijfhonderd bezoekers. Dan hebben we het over evenementen als de Cascaderun, Muziekweekend Pesse en de feestweken in dorpen als Noordscheschut. Daarnaast worden initiatiefnemers van deze prachtige evenementen verplicht om inwoners direct te betrekken bij de uitvoering. Hierdoor zal de vergunningverlening onnodig worden bemoeilijkt en vertraagd. Daarom dienen wij twee amendementen in om deze regels te schrappen. Zo voorkomen we dat de ruimte voor initiatiefnemers verder wordt beperkt.”