CDA Hoogeveen trekt aan de bel over voortgang motie ‘Toegankelijk openbaar toilet’

Hoogeveen – CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de motie ‘Toegankelijk openbaar toilet’.

In november 2022 diende CDA-raadslid Annette Jansen deze motie in om de realisatie van een toegankelijk openbaar toilet te onderzoeken samen met ondernemers en belangenorganisaties van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Ruim anderhalf jaar later heeft de gemeenteraad nog steeds geen terugkoppeling gekregen over het onderzoek, ondanks herhaaldelijke vragen vanuit het CDA. Voor Jansen is het reden om schriftelijke vragen te stellen.

Jansen licht toe: “In de motie uit november 2022 heb ik het college verzocht om mogelijke scenario’s voor een toegankelijk openbaar toilet en de kosten daarvan uiterlijk 1 juli 2023 voor te leggen aan de raad, voorzien van een aanbeveling. Inmiddels is het juni 2024. De raad heeft geen terugkoppeling ontvangen en ook in de jaarrekening en de Kadernota staat niets opgenomen. Daarom heb ik nu schriftelijke vragen gesteld.”

Jansen vraagt het college of het voornemens is om de motie uit te voeren en welke concrete acties hiervoor zijn uitgezet. Ook vraagt Jansen het college binnen welke termijn de gemeenteraad een volledige en adequate beantwoording kan ontvangen op het verzoek in de motie.