CDA, GroenLinks en PvdA organiseren een Rondetafelgesprek Schuldhulpverlening op 25 april

Hoogeveen – Voor de zomervakantie zal het plan Schuldhulpverlening door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ter voorbereiding hierop hebben de fracties van het CDA, GL en PvdA het initiatief genomen om een rondetafelgesprek voor de gemeenteraad te organiseren over schuldhulpverlening.

De reden hiervoor is dat deze fracties het van groot belang vinden om voorafgaand aan de vaststelling van het plan, een goed beeld te krijgen over hoe schuldhulpverlening werkt, de raakvlakken met maatschappelijk werk, de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden en daarbij ook in gesprek te gaan met betrokkenen uit het werkveld.

Femke Koekoek (CDA): “Schuldhulpverlening is een belangrijk onderwerp en het raakt direct onze inwoners die er mee te maken hebben. Daarom heb ik samen met de andere partijen het initiatief genomen voor het rondetafelgesprek om zo een beeld te krijgen over schuldhulpverlening en wat de ervaringen zijn van de mensen die hiermee te maken hebben.”

De avond begint met een korte ambtelijke presentatie over schuldhulpverlening in relatie tot het nieuwe beleidsplan, vooral om de raad een beeld te geven over dit beleidsterrein. Harrie van der Meer (GL): “Schuldhulpverlening is helaas nodig in onze gemeente, en om daar als raad een goed besluit over te kunnen nemen is het van belang om goed zicht te hebben hoe schuldhulpverlening in elkaar zit en wat daarvan de nieuwe ontwikkelingen zijn.” Vervolgens zullen Humanitas, Schuldhulpmaatje en Loket Geldzaken, die samen met vrijwilligers mensen in de schuldhulpverlening helpen, apart een korte presentatie geven en de meenemen in hun ervaringen en visie. Lisa Schonewille (PvdA): “We hebben bewust een rondetafelgesprek georganiseerd omdat we graag veel ruimte willen geven aan het gesprek hierover met mensen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening en die te maken hebben met schulden. Deze ervaringen, eventuele knelpunten en verhalen nemen we mee in de voorbereiding als raad wanneer we het plan schuldhulpverlening gaan vaststellen.”

Praktische gegevens:

  • Dinsdagavond 25 april 2023
  • Vanaf 19:00 inloop met koffie en thee
  • Vanaf 19:30 tot 21:30 zal het rondetafelgesprek plaatsvinden
  • Raadzaal in het Raadhuis
  • Wilt u deelnemen aan het rondetafelgesprek? Dan kunt u zich melden via [email protected]

Het rondetafelgesprek is openbaar en live te volgen via de website van de gemeenteraad.