BREAKING: Hoogeveen en De Wolden ‘geen vertrouwen meer in Treant Zorggroep’

Hoogeveen: Vrijdagmiddag heeft het gemeentebestuur op een ingelaste persconferentie, met als woordvoerders loco-burgemeester en wethouder Slomp van Hoogeveen en Jan van ’t Zand van de gemeente De Wolden, bekend  gemaakt dat er geen vertrouwen meer is in het bestuur van de Treant Zorggroep. 

College van Hoogeveen schort gesprekken met Treant op

De ziekenhuiszorg in Hoogeveen staat onder druk. Onlangs kondigde Treant aan dat klinische verloskunde en kindergeneeskunde verdwijnen uit Bethesda. In de diverse gesprekken die volgden op deze aankondiging, bood Treant geen enkele ruimte voor mogelijke alternatieven. Sterker nog, in recente gesprekken heeft Treant gezegd dat ook spoedeisende hulp en andere specialismen onder druk staan. Bij het college van B&W is steeds meer de indruk ontstaan dat Treant eerder uit is op verdere afbouw van de basisvoorzieningen dan op het behouden van goede ziekenhuiszorg voor deze regio. Het college heeft daarom besloten de gesprekken met Treant op te schorten. Wethouder Erwin Slomp: ‘We krijgen het gevoel dat we anders meegezogen worden in de koers die Treant vaart, waarbij ze Bethesda lijken af te schrijven. We kunnen en willen dat niet laten gebeuren en we willen er zeker niet mede verantwoordelijk voor zijn. We roepen zorgverzekeraar Zilveren Kruis met klem op om haar verantwoordelijkheid te nemen en haar regierol op te pakken om te zorgen voor goede en bereikbare ziekenhuiszorg voor alle mensen in de regio. Die goede zorg vanuit Bethesda voor onze inwoners staat namelijk op het spel en dat mag niet gebeuren.’

Vanaf 2012 onrustig

Al vanaf 2012 is de gemeente voortdurend in gesprek geweest met inwoners, Raad van bestuur van Treant, actiegroepen zoals de denktank, huisartsen, verloskundigen, zorgverzekeraars, de provincie en ook met leden van de Tweede Kamer. De laatste maanden zijn deze gesprekken nog verder geïntensiveerd, met als enig doel het behoud van goede en bereikbare ziekenhuiszorg voor onze inwoners. De gemeente heeft zich hierin verschillende keren laten ondersteunen door specialistische adviesbureaus. En hoewel steeds door Treant is gezegd dat inwoners kunnen blijven rekenen op de zorg die ze gewend zijn, zijn toch in de loop van de tijd tal van functies uit het ziekenhuis verdwenen. Met als voorlopig dieptepunt de recent aangekondigde sluiting van de klinische verloskunde en kindergeneeskunde.

Juridische toetsing 

De eventuele sluiting van de klinische verloskunde en kindergeneeskunde in Bethesda heeft grote gevolgen voor kwetsbare zwangere vrouwen in de regio Hoogeveen. Samen met de verloskundigen onderzoekt de gemeente de juridische mogelijkheden om bezwaar te maken tegen dit voorgenomen besluit.

Zorgverzekeraar moet haar verantwoordelijkheid nu nemen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in deze regio, moet haar klanten volledige en volwaardige zorg bieden. De gemeente verlangt van de zorgverzekeraar dan ook de regie te nemen om dit te kunnen blijven garanderen. Slomp: ‘Als gemeente kunnen wij niet de vuist maken die de zorgverzekeraar wel kan maken. Of het nou met of zonder Treant is, iedereen in Nederland – en dus ook de inwoners van onze gemeente Hoogeveen – heeft recht op goede en bereikbare gezondheidszorg en dat moet Zilveren Kruis een grote zorg zijn.’