Lelieteelt gaat zelf flink snijden in gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Middelengebruik Lelie binnen 5 jaar gelijk aan de akkerbouwgewassen

Landelijk – De lelieteelt in Nederland wil af van het imago dat zij te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Daarom heeft de productgroep Lelie van de KAVB besloten dat de lelieteelt binnen 5 jaar evenveel gewasbeschermingsmiddelen gaat gebruiken als andere akkerbouwgewassen.

‘We zien als sector een grote vraag vanuit de samenleving naar verduurzaming op het gebied van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze grote ambitie laten we zien dat het ons menens is’, aldus Hester Maij, voorzitter van de KAVB.

‘Er zijn al telers, zoals Leo van de Westelaken uit Noord-Brabant en Cock Hulsebosch uit Noord-Holland, die op akkers al zodanig gereduceerd hebben dat ze evenveel gebruiken als akkerbouwgewassen. Er is afgelopen jaren veel kennis verzameld in verschillende projecten om te reduceren. Deze kennis kunnen telers nu gebruiken in de bedrijfsvoering’, aldus Marcel Markhorst (zelf ook lelieteler) namens de productgroep Lelie van de KAVB.

Met deze ambitie pakt de lelieteelt zelf de regie en gaat verder dan de onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer die gebaseerd was op de Greendeal om 50% te reduceren.

Hoe? Lelietelers kunnen nu al gebruik maken van de ervaring bij lopende projecten. Zo zijn in het door LNV geïnitieerde Uitvoeringsprogramma Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen de eerste resultaten zichtbaar in de projecten binnen Duurzame Bollenteelt Drenthe.

Een ander voorbeeld is fieldlab bol. Hierbij werken 12 bollentelers en 3 kennisinstellingen intensief samen voor het ontwikkelen van een duurzame teelt. Dit is een van de vele onderzoeken die de Stichting Bloembollen Onderzoek, met geld van de sector, mede financiert.

De Stichting ROL (regionaal onderzoek lelieteelt) doet proeven en onderzoek in onder andere vergaande reductie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Telers gaan deze en andere kennis delen om te komen tot de ambitie waarin de Leliesector drastisch snijdt in gewasbeschermingsmiddelengebruik.

‘Met deze ambitie gaat de lelieteelt graag het gesprek aan met de nieuwe minister van LNV Femke Wiersma, de provinciebestuurders en buren van telers voor het behoud van een vitale en duurzame lelieteelt in Nederland’, aldus Hester Maij, voorzitter van de KAVB.