Treant en Zilveren Kruis sluiten contract voor 2019

Hoogeveen: Treant Zorggroep en Zilveren Kruis hebben overeenstemming bereikt over de contractering 2019 van de ziekenhuiszorg. Beide partijen zijn tevreden over het bereikte resultaat. Bestuurder Jean-Pierre van Beers van Treant: ‘Dit is goed nieuws voor onze gezamenlijke klanten. Het betekent dat verzekerden van Zilveren Kruis ook in 2019 voor ziekenhuiszorg terecht kunnen bij Treant.’ Ook manager inkoop Leonore de Bakker van Zilveren Kruis is positief over de gemaakte afspraken.

Treant is in 2019 voor alle polissen van Zilveren Kruis gecontracteerd. Nieuw is dat Treant tevens gecontracteerd is voor de Budget Polis van Zilveren Kruis: een relatief goedkope polis waarvoor niet alle ziekenhuizen zijn gecontracteerd. Dit betekent dat verzekerden met zo’n polis bij Treant voor zorg terecht kunnen zonder bijbetaling. De zorg wordt volledig vergoed met uitzondering van het eigen risico!

Inhoudelijke samenwerking

Treant en Zilveren Kruis werken steeds meer samen om de zorg thuis te laten plaatsvinden, zoals de proeven met chemotherapie die de patiënt zelf thuis kan toedienen. Deze beweging van zorg naar huis past tevens goed in het landelijk beleid ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Op deze manier wordt zorgvuldig met de zorgkosten omgegaan en voorkomt het extra reistijd voor de patiënten. Dit is een trend die de komende jaren zal worden geïntensiveerd. Verder zijn Zilveren Kruis en Treant samen met de andere regionale partijen in goed gesprek over de toekomstplannen voor de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Dit kan de opmaat zijn voor toekomstige meerjarenafspraken tussen beide partijen.

Andere zorgverzekeraars

Ook met een aantal andere zorgverzekeraars heeft Treant Zorggroep de contracten voor 2019 afgerond. Dit geldt voor Menzis, CZ, a.s.r. en DSW. Alleen met de zorgverzekeraars VGZ, VRZ en IptiQ lopen de onderhandelingen nog. Van Beers: ‘De nu gecontracteerde zorgverzekeraars vertegenwoordigen bijna 80% van de patiënten die voor zorg naar Treant komen. Uiteraard blijven wij in gesprek met de nog niet gecontracteerde zorgverzekeraars. Ook daarmee hopen wij de contracten binnen afzienbare tijd te hebben afgerond.’ Dit zal op de website van Treant worden vermeld. Hier is tevens een overzicht te vinden van de verzekeringslabels die onder de diverse zorgverzekeraars vallen.