Pathologie Treant in een nieuw jasje

Hoogeveen: De afdeling Pathologie van Treant Zorggroep in Hoogeveen heeft zijn dienstverlening nog verder verbeterd. Dit is te danken aan een ingrijpende verbouwing, waarbij de opzet, inrichting en apparatuur van het laboratorium zijn vernieuwd. ‘Dat komt de patiëntenzorg ten goede’, benadrukt patholoog Cigdem Atayar. ‘We zijn zeer tevreden met het resultaat.’

De afdeling – die sinds 2017 trotse bezitter is van het kwaliteitskeurmerk ISO 15189 – verbeterde de logistiek en plaatste moderne apparatuur. Atayar: ‘Weefselmateriaal (zoals biopten en tumoren) kan zo vlot worden onderzocht. En dat is fijn voor de patiënt, want die weet zo waar hij aan toe is. Dankzij de verbouwing zijn we klaar voor de toekomst.’

Diagnostiek

De afdeling Pathologie speelt een belangrijke rol in het diagnosticeren (vaststellen) van ziekten. Pathologen onderzoeken zowel cellen van lichaamsvochten als weefsels. Deze informatie is van belang voor een eventuele verdere behandeling van de patiënt. Ook stelt de patholoog vast in hoeverre een ziekteproces is uitgebreid (uitgezaaid) en of een chirurgische behandeling volledig is uitgevoerd. Deze uitslagen zijn vaak cruciaal bij het bepalen van de verdere therapie. De patholoog is eveneens intensief betrokken bij het voorkomen van ziekten. Denk aan de bevolkingsonderzoeken baarmoederhals-, borst- en darmkanker. Ook hiervoor is de afdeling Pathologie geaccrediteerd.

Huisartsen

Het vernieuwde laboratorium, dat op 9 november officieel werd geopend, is gevestigd in Treant-locatie Bethesda. De pathologen verrichten diagnostiek voor huisartsen in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Daarnaast doen zij pathologisch onderzoek voor ziekenhuislocaties Bethesda (Hoogeveen) en Scheper (Emmen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afdeling Pathologie van Treant Zorggroep heeft afgelopen periode een ingrijpende verbouwing gehad, waarbij de opzet, inrichting en apparatuur van het laboratorium zijn vernieuwd. (Foto: Bianca Verhoef Fotografie)