Foto: Pixabay
Algemeen

Werkgevers, vakbonden en overheden slaan handen ineen voor bouwers en technici

Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. In dit project bundelen werkgeversorganisaties, vakbonden, opleidings- en ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio Groningen en de drie Noordelijke provincies hun krachten.

Door het beschikbaar stellen van subsidies voor (bij)scholing van huidige en nieuwe medewerkers maar ook zij-instromers willen partijen meer mensen aan het werk krijgen in de techniek en bouw & infra. Vooral zogenoemde zij-instromers zijn van groot belang voor de vele vacatures binnen de twee sectoren.

Bouwopgave en energietransitie
Met de enorme bouwopgave die ook het Noorden kent, de energietransitie die nodig is om de klimaatdoeleinden te bereiken staan de technische- en de bouwbranches voor een grote uitdaging. In het noorden van Nederland werkt een groot aantal mensen in de Techniek en Bouw & Infra. Werkgeversorganisaties en vakbonden willen deze werknemers behouden en investeren in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Daar komt bij dat er de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De organisaties willen daarom meer werknemers interesseren om bij hen te komen werken.

Een unieke publiek-private samenwerking
De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s investeren samen € 1,1 miljoen in het plan. De werkgevers- en werknemersorganisaties investeren, vanuit de zogenaamde O&O fondsen (ontwikkelings- en opleidingsfondsen) zelf € 2,3 miljoen. Daarmee is een unieke publiek-private samenwerking tot stand gekomen. Een samenwerking die bestaat uit de noordelijke overheden, werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, vier vakbonden en de O&O fondsen: OOM, A+O Metalektro en WIJ-Techniek.

Sociale partners en overheden in Noord-Nederland vinden het hoog tijd om de handen ineen te slaan. Met het project Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap maken ze hier een begin mee. Aanvraagformulieren voor de scholingssubsidies en de aantallen beschikbare trajecten zijn te vinden via www.spt-noord.nl. Daarnaast zullen de O&O Fondsen uit de sector via hun eigen kanalen subsidies verstrekken aan werkgevers en werknemers. De regelingen bieden ook kansen voor zij-instromers en voor mensen buiten het arbeidsproces die geïnteresseerd zijn in een toekomst in de techniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen