WDO Delta: neerslagtekort in Drenthe beheersbaar

Hoogeveen – De afgelopen warme periode heeft zichtbaar effect op het watersysteem. Dat meld WDO Delta. Er is met name een toename van het neerslagtekort in West- en Noordwest-Overijssel, terwijl in Salland meer neerslag is gevallen. In het Drentse deel van het werkgebied is de situatie beheersbaar.

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn op de hoge gronden erg laag voor de tijd van het jaar en zijn vergelijkbaar met de grondwaterstanden rond eind juli vorig jaar. Het grondwaterbeeld in west-Salland is op dit moment gunstiger dan vorig jaar. Hier heeft de neerslag geleid tot een verhoging van de grondwaterstanden.

Peilbeheer

De actuele situatie in het werkgebied van WDODelta is onder controle. De waterstanden zijn nog steeds aan de bovenkant van de zogeheten bandbreedte ingesteld. Over het hele werkgebied genomen, zit WDODelta momenteel op gemiddeld 80 procent van de aanvoercapaciteit van water. Dit water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer, de IJssel en de Vecht. Waar problemen zijn of worden verwacht in de aanvoer van water wordt extra onderhoud uitgevoerd, zoals maaien van begroeiing in de watergangen. Waar het waterschap geen water kan aanvoeren, vallen sloten droog.

In het gebied Westerhuizingerveld is de beregenaars verzocht om geen oppervlaktewater meer te onttrekken. De beregenaars (agrariërs die slootwater gebruiken voor besproeiing) werken hier goed aan mee. Daarom hoeft er geen onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater te worden ingesteld.

Hoogeveensche Vaart

Afgelopen weekend werd een defect aan één van de twee pompen van gemaal Ossesluis aan de Hoogeveensche Vaart geconstateerd. Gezien het belang van deze aanvoerroute van water, zeker tijdens de warme weersomstandigheden, ondernam het waterschap direct actie om het defect te verhelpen. Dat is gelukt. Omdat de Hoogeveensche Vaart ook een aanvoerroute van water naar de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s is, werd in de tussentijd in goed overleg met deze partijen het beschikbare water zo goed mogelijk verdeeld en een alternatieve route ingezet via gemaal Holthe (nabij Beilen).

Waterkwaliteit

De situatie van de waterkwaliteit is normaal voor de tijd van het jaar. Door het warme weer neemt de temperatuur van het oppervlaktewater toe en daarmee de kans op blauwalg en botulisme. Bij hevige buien is de kans op vissterfte groter.

Weersverwachting

Het weer wisselvallig met elke dag kans op regen of een bui. De temperaturen zijn dan rond normaal voor deze tijd van het jaar. Komend weekend wordt het droger met temperaturen iets boven de normale temperaturen voor deze periode. Op langere termijn (na 6 aug) is de verwachting van voortzetting van het wisselvallige weertype met temperaturen rond normaal. Het neerslagtekort zal dalen doordat er neerslag valt, de temperatuur lager wordt en daardoor verdamping verminderd.