Vissterfte in Middenraai door zuurstofloosheid

Nieuweroord – Verontreiniging in de Middenraai tussen Nieuweroord en Nieuw Balinge veroorzaakt zuurstofloosheid. De eerste melding hierover kwam afgelopen dinsdagmiddag bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta binnen.

Het waterschap is direct begonnen om maatregelen te treffen. Er zijn beluchters geplaatst en er wordt met enkele tankwagens zuurstofrijk water uit de Hoogeveense Vaart getransporteerd.      De kwaliteit van het water wordt met meetapparatuur intensief gecontroleerd. Beregenaars is gevraagd om het beregenen met water uit de Middenraai te stoppen.

Door medewerkers van het waterschap zijn al honderden dode vissen geborgen. De levende vis zal met vrijwilligers worden overgezet naar zuurstofrijk water. De maatregelen lijken effect te hebben en geven een stijging van het zuurstofgehalte te zien. De verwachting is dat door de hoge watertemperatuur deze situatie nog wel enkele dagen zal voortduren. Foto: wdodelta