Uit duizend kelen klinkt: ‘Zuurstof, zuurstof. Geef de ouderenzorg zuurstof’

Ruim 34 duizend handtekeningen. Met die steun in de rug stapten ongeveer duizend medewerkers van ouderenzorgorganisaties vandaag in de bus naar Den Haag. Onder de noemer Landelijke actiedag ouderenzorg kwamen zij in actie om de zorg voor ouderen financieel gezond te houden. Op de stoep van de Tweede Kamer en het ministerie van VWS was uit duizend kelen de oproep te horen: geef onze sector zuurstof! 

“Het is indrukwekkend om met zo’n grote groep collega’s en sympathisanten op te komen voor de belangen van onze ouderen. Het is ook echt keihard nodig”, aldus delegatieleider Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “Goede zorg voor ouderen wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Maar als de politiek niet snel in actie komt, gaat het echt de verkeerde kant op”.  

Politieke reacties 

Die zorg werd ook gedeeld door de aanwezige politici. Zo gaf Mohammed Mohandis (PvdA / GroenLinks) aan dat de Tweede Kamer aan zet is om te helpen de financiële kortingen van tafel te krijgen: “De Tweede Kamer is niet demissionair, wij gaan gewoon door. We moeten het concreet maken. U kunt op ons rekenen”. Ook Lilian Marijnissen (SP) is overtuigd dat er snel iets moet gebeuren. “Onze inzet bij de politieke beschouwingen in september is die kortingen van tafel te krijgen. Niet alleen de politiek maar heel Nederland staat achter de ouderenzorg”. 

Urgentie 

De tijd begint inmiddels te dringen. Over twee weken maakt het kabinet met Prinsjesdag de plannen voor volgend jaar bekend. “Het ministerie van VWS zal met een oplossing voor 2024 moeten komen. Wij hebben de Kamerleden en de minister op het hart gedrukt dat dat echt belangrijk is”, aldus Roeli Mossel. “Ik werk al veertig jaar in de ouderenzorg, altijd met veel plezier. Maar ik heb me ook nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu”. 

Minister Helder 

De 34 duizend handtekeningen werden door minister Helder van Langdurige Zorg in ontvangst genomen. In haar reactie zette ze de deur naar meer zuurstof heel voorzichtig open. “Ik hoor jullie luid en duidelijk. De veranderingen in de zorg zijn echt nodig, dat moet snel. Maar ik zie ook dat het voor jullie net te snel gaat. Ik kan niets beloven maar we werken er keihard aan”.  

 

Vervolgacties 

De online petitie blijft in de lucht om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen. De Noordelijke zorgorganisaties blijven strijden voor een financieel gezonden toekomst voor de ouderenzorg. In haar afsluitende woorden kijkt Roeli Mossel vooruit: “Ik sluit niet uit dat we hier binnenkort weer staan. In oktober moeten we aan de slag met de begroting voor 2024. Voor die tijd moeten we wel duidelijkheid krijgen, haast is echt geboden”.