©schonewillefotografie
Algemeen

Regen helpt grondwaterstanden nauwelijks, wateraanvoer op orde

Regio – Ondanks de regen van de afgelopen week zijn de grondwaterstanden in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) nog steeds erg laag, met name op de hoge zandgronden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel is wel voldoende. Door het extra maaien van (mogelijke) knelpunten in watergangen kan het water goed worden verspreid in het eigen werkgebied en worden doorgevoerd naar omliggende waterschappen. Momenteel benut WDODelta gemiddeld 80 procent van de aanvoercapaciteit van water.

Grondwaterstanden

De regen van de afgelopen week heeft nauwelijks geleid tot herstel van de grondwaterstanden. De grondwaterstanden op de hoge gronden (Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau) zijn erg laag, vergelijkbaar met tot zelfs iets lager dan de grondwaterstanden van vorig jaar rond deze tijd. De natuur heeft het daar erg zwaar. Het waterschap kan er geen water aanvoeren. Het herstel van de grondwaterstanden in deze gebieden is sterk afhankelijk van regenwater. Ook in de rest van het werkgebied zijn de grondwaterstanden relatief laag, maar wel hoger dan begin augustus 2018.

Peilbeheer

In het peilbeheer is de actuele droogtesituatie bij WDODelta beheersbaar. Het waterschap blijft de waterstanden aan de bovenkant van de zogeheten bandbreedte instellen. Het extra maaien van watergangen waar een knelpunt van wateraanvoer was of werd verwacht heeft geholpen. In combinatie met de geringe neerslag is op deze locaties de situatie verbeterd.

In het gebied Westerhuizingerveld blijft de onttrekkingsstop voor oppervlaktewater nog van kracht. Wel herstellen de waterstanden zich hier langzaam. Deze onttrekkingsstop houdt in dat het waterschap de beregenaars heeft verzocht om geen oppervlaktewater meer te onttrekken. Hier wordt goed gehoor aan gegeven. Daarom hoeft er geen verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater te worden ingesteld.

Waterkwaliteit

De situatie van de waterkwaliteit is normaal voor de tijd van het jaar. Er zijn geen waarschuwingen of verboden van kracht voor de officiële zwemwateren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen