Foto: Pixabay
Algemeen

Ondanks onzekere economie WW Drenthe in 2022 naar nieuw laagtepunt

Over het hele jaar 2022 daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Drenthe fors. De daling komt omdat de vraag naar personeel groot is. Naar verwachting houden deze tekorten voor een groot deel aan in 2023. De economische onzekerheden zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling.

Seizoen zorgt voor stijging WW-uitkeringen

Eind december ontvingen 4.466 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december toe met 378 uitkeringen (+9,2%). Ook landelijk nam in december het aantal WW-uitkeringen toe. Eind december telde Nederland 149.186 WW-uitkeringen (1,5% van de beroepsbevolking), dat is 3% meer dan in november. Deze stijging doet zich vaker voor in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw, landbouw en horeca. Ook worden rond de jaarwisseling veel jaarcontracten beëindigd. Alleen in Noord-Holland was sprake van een afname van de WW.

Eind 2021 telde Nederland 191.775 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 42.589 uitkeringen (-22,2%). De daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

In jaar vol economische onzekerheden daalt WW fors

Na twee jaar corona kwamen er in 2022 nieuwe onzekerheden bij zoals de oorlog in Oekraïne en de snel stijgende prijzen van grondstoffen, energie en boodschappen. Onzekerheid heeft vooral indirect invloed op de ontwikkeling van de WW-uitkeringen. Door onzekerheid kan de economische activiteit (consumentenbestedingen, investeringen van bedrijven) afnemen, waardoor bedrijven minder mensen nodig hebben. Met als gevolg dat contracten niet worden verlengd. Deze keer zijn de onzekerheden niet terug te zien in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Integendeel: het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is eind 2022 zelfs 21% lager dan eind 2021.

Een belangrijke oorzaak van de dalende WW-uitkeringen zijn de enorme personeelstekorten. Werkgevers zijn hierdoor huiverig om personeel te ontslaan bij teruglopende omzet, omdat het moeilijk voor ze is om weer personeel terug aan te nemen. Ook vinden mensen die hun baan verliezen over het algemeen snel nieuw werk in deze krappe arbeidsmarkt. Het tekort aan personeel heeft verschillende oorzaken. Een tijdelijke oorzaak is het gevolg van corona. Mensen hebben uitgaven uitgesteld. Doordat ze later toch de uitgave gingen doen, zorgde dat voor meer werk in allerlei sectoren. Daarnaast zijn er structurele oorzaken, zoalsde vergrijzing van de Friese bevolking. Maar liefst één op de tien werknemers in de provincie Drenthe is 60 jaar of ouder. Een groot deel van deze werknemers gaat binnen nu en zeven jaar met pensioen. Ook groeit de vraag naar medewerkers door de ambities van onze maatschappij. Zoals het bouwen van woningen, de klimaatdoelen en voldoende medewerkers voor zorg, onderwijs, kinderopvang en defensie. Daarnaast vraagt de ’24-uurseconomie’ om personeel voor het bezorgen van boodschappen, maaltijden en online aankopen.

Regionale verschillen

In december nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 5.353 WW-uitkeringen; 8,4% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind december 13,8% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in december met 9,3% toe tot 5.909. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 21,0%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen