Ondanks (beetje) regen neemt het neerslagtekort toe, maar er is nog voldoende water voor wateraanvoer

Ondanks de regenval de afgelopen week blijft het droog en stijgt het landelijke neerslagtekort. De situatie bij het watersysteem van Waterschap Drentse Overijsselse waterschap is beheersbaar, maar vanwege de aanhoudende droogte is alertheid vereist.

De afvoer vanuit het hoofdsysteem, de Rijn en de IJssel, laat een dalende trend zien. Het IJsselmeer wisselt rond het iets opgezette peil. Op dit moment kunnen we nog voldoende water aanvoeren vanuit het Twentekanaal, de IJssel en het IJsselmeer om verder het werkgebied in te brengen. Wel worden er samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en met Rijkswaterstaat extra pompen geplaatst bij gemaal Eefde. Lees hier het persbericht.

Het neerslagtekort is het grootst in het zuidoostelijk deel van ons gebied. De neerslag van de afgelopen weken, ongeveer 10 tot 30 millimeter, viel de afgelopen week vooral in het Drentse deel.

De grondwaterstanden zijn in het gebied van Waterschap Drentse Overijsselse waterschap , voornamelijk de lagere delen, momenteel normaal maar laten een daling zien. De hoge gronden hebben te maken met een lagere grondwaterstand. We hebben de waterpeilen overal ingesteld op het maximum, maar nog binnen de bandbreedte, om zoveel mogelijk water vast te houden in het gebied.

Het aantal nieuwe meldingen van beregenaars neemt minder snel toe. Door het warme weer en de droge periode neemt de kans op blauwalg in de zomermaanden weer toe. Plaatselijk staat de waterkwaliteit onder druk, net zoals vorige week.

De weersverwachting schetst een beeld van afwisselend weer met normale temperaturen. De situatie is momenteel beheersbaar en de beschikbaarheid van water is nog voldoende. Het waterschap blijven alert en letten op extremen, zoals een plotselinge omslag in het weer.