Na droogte komt er ook weer eens neerslag

Regio – Vrijdagmiddag 13 juli worden de waterbergingen Traandijk en Panjerd-Veeningen officieel ‘in gebruik genomen’. Met deze gestuurde waterbergingen wil het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wateroverlast bij extreme regenval voorkomen en de veiligheid van Zuidwest-Drenthe vergroten. Door de klimaatverandering komen er meer extremere buien en perioden met wateroverlast en langdurige droogte.
De officiële afsluiting van beide werken wordt om ongeveer 14.45 uur gemarkeerd door het inlaten van water in de waterberging Panjerd-Veeningen. Marga Kool, oud-dijkgraaf van waterschap Reest en Wieden, laat daarvoor de balgstuw bij de inlaat leeglopen. Daarna onthullen Cees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe en Sonja van der Meer, directeur van Het Drentse Landschap, een informatiepaneel.

Parkeerplaatsen voor veel water
Na het hoogwater van 1998 hebben provincies en de waterschappen gebieden aangewezen als waterberging. De klimaatverandering maakt het nodig dat gebieden als tijdelijke parkeerplaatsen voor water worden ingericht. In de waterbergingen Panjerd-Veeningen en Traandijk, langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen, kan WDODelta bij hevige en extreme neerslag tijdelijk respectievelijk 800.000 m³ en 350.000 m³ water parkeren. Dat zijn bijna 30.000 tankwagens. De bergingen zorgen voor verlaging van de waterstand en afvoer in de Hoogeveensche Vaart en zorgen samen met andere maatregelen voor een veiliger Meppel en omgeving. Naar verwachting zijn de bergingen eens per 25 tot 100 jaar nodig. De provincie Drenthe heeft 1 miljoen euro subsidie verstrekt.

Panjerd-Veeningen, berging en mooie natuur
Als het water in de Hoogeveensche Vaart te hoog wordt en wateroverlast in Meppel dreigt, laat het waterschap de balgstuw leeglopen, waarna het water in de berging stroomt. Deze tijdelijke waterparkeerplaats (aanlegkosten 3 miljoen euro) stroomt in ongeveer 24 uur vol. Langs de plas zijn grote dijken aangelegd. Het waterpeil stijgt dan met ongeveer twee meter. Later kan het water via het uitlaatwerk weer wegstromen naar de Hoogeveensche Vaart.
In het project Panjerd-Veeningen combineert WDODelta berging met natuurontwikkeling. De landbouwgrond ten oosten van de plas is eveneens natuurgebied geworden. Bij de aanleg komt er, door minder steil gemaakte oevers, meer moeras. De voormalige zandwinplaats, eigendom van de stichting Het Drentse Landschap, heeft en houdt een natuurfunctie. Het Drentse Landschap blijft beheerder.

Traandijk
Rondom de zandwinplas Traandijk (aanleg kosten1,4 miljoen) is een kade gebouwd. Bij de Hoogeveensche Vaart staat een inlaat, in de vorm van een klepstuw. In tijden van dreigende wateroverlast wordt de klepstuw neergelaten. Het teveel aan water stroomt dan in het bergingsgebied. Het gebied vult zich in 24 uur. In de toekomst kan de capaciteit nog worden vergroot. Aan de zuidwestkant is een uitlaat, waardoor het water weer kan wegstromen. Het water stroomt dan via watergangen nabij de Ossesluis weer in de Hoogeveensche Vaart. Als in de toekomst de zandwinning stopt, wordt ook Traandijk een natuurgebied. Bron en foto:wdodelta.nl/