Meer patiëntencomfort door sedatie

Hoogeveen: Een hoog patiëntencomfort, meer patiëntveiligheid en een korter verblijf in het ziekenhuis. Dat zijn de resultaten en bevindingen van het werk van de sedatie praktijk specialist bij Treant Zorggroep. De sedatie praktijk specialist zorgt er voor dat patiënten een matige of diepe sedatie kunnen krijgen bij vervelende of pijnlijke onderzoeken en behandelingen. Sedatie betekent letterlijk ‘verlagen van het bewustzijn’, het is dan ook geen volledige narcose, maar een diepe kunstmatige slaap.

Een sedatie zorgt er voor dat de patiënt weinig van de ingreep merkt, maar op zo’n wijze dat de neveneffecten minimaal zijn. Een patiënt die wordt gesedeerd blijft zelfstandig ademen, is binnen enkele minuten na de ingreep weer bij bewustzijn, en zit vaak binnen twee uur na de ingreep weer lekker thuis op de bank. In de oude situatie was hij anders de hele dag kwijt was omdat de ingreep op de OK moest plaatsvinden.

De mogelijkheid tot sedatie is niet alleen fijn voor de patiënt, ook de behandelend specialist én de organisatie hebben er voordeel bij. Zo kan de specialist zich volledig focussen op zijn onderzoek of behandeling. Want het in slaap houden en het bewaken van de vitale functies van de patiënt heeft hij uit handen gegeven aan de sedatie praktijk specialist. Omdat de ingrepen op de polikliniek gebeuren, kan de specialist ook efficiënter werken en meer patiënten helpen. En de organisatie profiteert van de sedatie praktijk specialisten omdat de beschikbare OK-tijd benut kan worden voor de ingrepen die daar echt moeten plaatsvinden.

Opleidingserkenning
De sedaties worden uitgevoerd door ervaren anesthesiemedewerkers die een specialistische opleiding hebben gevolgd tot sedatie praktijk specialist. Treant heeft inmiddels vijf van deze specialisten in dienst en leidt ze ook op. Twee sedatie praktijk specialisten zijn vorig jaar gestart met hun werkzaamheden. In 2017 hebben ze 288 patiënten kunnen helpen. Dit jaar zijn al 320 patiënten behandeld; de verwachting is dat dit aantal zal oplopen tot 700.

Heel bijzonder is dat Treant binnen een jaar na de start al de opleidingserkenning heeft gekregen voor de (interne) opleiding tot sedatie praktijk specialist. Dit betekent dat anesthesiemedewerkers een extra carrièreontwikkeling geboden wordt, maar ook dat de opleidingsomgeving bij Treant heel goed is. Het College Zorg Opleidingen, die toezicht houdt op de kwaliteit van de zorgopleidingen, complimenteerde Treant dit jaar in hun auditrapport: ‘met de wijze waarop zij bezig zijn met het opleiden van professionals. Tijdens de audit is gezien dat het opleiden een normaal onderdeel is van het werkproces. Dit leidt tot enthousiaste, gemotiveerde, betrokken en trotse studenten, die een hoge waardering geven aan de persoonlijke benadering. De studenten willen graag werken en leren in de Treant Zorggroep. Als auditpanel hebben wij ervaren dat er een sfeer heerst van: “wat fijn dat ik kan leren en een opleiding mag doen”.’
De studenten geven het gemiddelde cijfer van een acht. De studenten zijn te spreken over het prettige leerklimaat, de begeleiding en de rol die zij krijgen als student.