Luxor Vastgoed ziet af van aankoop Grote Kerk

Hoogeveen: Luxor Vastgoed ziet af van de aankoop van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat omdat de huidige omstandigheden, visie, strategie en prijs, niet meer aansluiten bij de huidige ambities bij het bedrijf. Albert Jan Vos wilde het gebouw aanschaffen voor commerciële activiteiten (horeca) doch ondervond veel weerstand van een deel van de kerkgemeente.

De Algemene Kerkenraad is verrast door het bericht van Luxor Vastgoed omdat vergevorderd was en dat een overeenstemming over de invulling van het kerkgebouw door een commerciële groep binnen bereik was. Het College van Kerkrentmeesters wil benadrukken dat met wederzijds respect is onderhandeld over de voorwaarden en men betreurt het dat de economische situatie Luxor Vastgoed heeft doen besluiten om van de aankoop af te zien. (Bron: Hoogeveensche Courant)

De Algemene Kerkenraad heeft volgende week een vergadering waarbij de toekomst van de Grote Kerk opnieuw moet worden besloten. Er ligt een bod op tafel van de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk. Daar was de kerkenraad tot op heden niet op ingegaan. Een van de mogelijkheden is dat de Grote Kerk in een stichting zal worden ondergebracht die de kerk dan verhuurt voor de kerkelijke activiteiten.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft in 2014 besloten dat er drie van de zes kerken in Hoogeveen moeten worden verkocht vanwege de terugloop van kerkgangers, de financiële situatie en de hoge kosten van onderhoud.