Lintjesregen Hoogeveen: 10 inwoners ‘Lid In De Orde Van Oranje Nassau’ (2)

Hoogeveen – “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd….” klonk donderdag negen keer in de gemeente Hoogeveen. De woorden werden uitgesproken door Burgemeester Karel Loohuis, en Wethouders/Loco-Burgemeesters Jan Steenbergen, Erik Giethoorn en Gert Vos.

Zij mochten namens Koning Willem Alexander een negental inwoners van de gemeente Hoogeveen onderscheiden met de Koninklijke Onderscheiding “Lid In De Orde Van Oranje Nassau”.

De Heer Sake Tichelaar (Sake)

De heer Tichelaar was van 2001-2013 vrijwilliger bij het Museum De 5000 Morgen. Hij deed graag baliewerk en hielp met veel plezier in het museumcafé.

Vanaf 2012 tot heden is de heer Tichelaar diaken bij de Hervormde Gemeente De Brug Nieuweroord Noordscheschut. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de kerkradio. Hij legt daarvoor ook vaak bezoekjes af bij gemeenteleden. Ook de reguliere taken om mee te draaien in de kerkelijke erediensten nam hij als dienstdoend diaken op zich. Sinds 2016 is hij koster.

Vanaf 2014 tot heden is de heer Tichelaar betrokken bij de activiteitencommissie van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld.

Van 2013 tot heden is de heer Tichelaar secretaris van de Protestants Christelijke Ouderenbond.

Vanaf 2002 tot heden is de heer Tichelaar voorzitter, secretaris bij de Stichting Ouderenwerk Noordscheschut. Ook is hij groot animator om de senioren van Noordscheschut met regelmaat een leuk uitje, een gezellige maaltijd of een interessante lezing voor te schotelen. Hij is de drijvende kracht en verbinder van contacten tussen de ouderen. Onmisbaar voor de samenhorigheid en de gezelligheid.

Als voorzitter zit hij vergaderingen voor en woont ook de vergaderingen bij van SWW met alle buitendorpen. Als secretaris notuleert hij en regelt hij sprekers voor lezingen of gezellige middagen. Verder regelt hij muziekgroepen en alle persactiviteiten voor dorpskrant De Schutse Bengel en eventuele andere kranten.

Vanaf 2004 tot heden is de heer Tichelaar lid van de activiteitencommissie Hervormde Kerk Hollandscheveld.

De heer Tichelaar was van 2002-2009 vrijwilliger Informatie en Advies bij de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Hij hield wekelijks spreekuur gericht op hulp bij het invullen van formulieren, specifiek belastingformulieren.

Van 1980-2016 was de heer Tichelaar voorzitter van de siertuinvereniging “Het Schutblad” te Noordscheschut. In 2016 is de vereniging opgeheven. De heer Tichelaar had gaf leiding aan het bestuur en de ledenvergadering. Daarnaast was hij actief met o.a. tuinkeuringen van de tuinen van de leden van de vereniging. Voor scholen van het dorp organiseerde hij wedstrijden, o.a. het kweken van de langste zonnebloem.

Van 2001-2008 was de heer Tichelaar voorzitter van de Jeu de Boules vereniging Boules Door. Op een familiedag ontstond het idee een Jeu de Boulesclub op te richten. Door de heer Tichelaar werd een oproep geplaatst in het plaatselijke dorpsblad De Schutse Bengel, waarna hij e.e.a. in werking zette. Hij voerde gesprekken met de gemeente over de plaats van de baan. Twee banen werden zo mede door hem aangelegd en de vereniging was een feit. Ook was de heer Tichelaar betrokken bij het regelen van een onderkomen en de uitbreiding naar 10 banen. Ook bosschage en straatwerk werd aangelegd onder leiding van de heer Tichelaar. Verder regelde de heer Tichelaar ook toernooien. In 2008 is de heer Tichelaar gestopt en erelid van de vereniging geworden. Door zijn toedoen is de vereniging tot op heden een mooie vereniging met 55 leden.

Van 2006-2009 was de heer Tichelaar medeoprichter van de vogelwerkgroep IVN.

Verder was de heer Tichelaar bestuurslid bij visvereniging Het Vette Baarsje, tot 2013 bestuurslid bij dorpshuis De Cirkel en tot 1991 beheerder via Alescon.

Hij deed van 2000-2008 vrijwillige thuiszorg bij ICARE. Ook was hij penningmeester van de DGO Drentse Gehandicaptenorganisatie. Daarnaast gaf hij veel cursussen en las veel, zodat hij goed bij de les bleef.

 

 

De Heer Harm Otten (Harm)

De heer Otten was van 1959-1960 betrokken als voorzitter bij de Jongelingsvereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Noordscheschut.

Van 1963-1965 was hij mede oprichter en bestuurslid van de atletiekvereniging HAC’63.

Van 1965-1977 was hij mede oprichter en voorzitter van de Hoogeveense Bank Instellingen Bedrijfsvoetbal.

Van 1972-1977 was hij voorzitter van het Christelijk meisjeskoor Magnificat en van 1986-1989 voorzitter van de medezeggenschapsraad van de MAVO Griendtsveen.

Van 1992-1997 was de heer Otten voorzitter van het Drents Woordenboek Hoogeveen en omgeving, waarbij hij vele Drentse woorden de betekenissen, zinnen en uitdrukkingen heeft opgeschreven.

Vanaf 1996-2000 was de heer Otten voorzitter van de personeelsvereniging Rabobank, regio Zwolle.

Van 2011-2014 was de heer Otten conciërge bij huwelijken in Huis te Echten en van 2007-2017 was hij lid/medewerker van de Vogelbescherming.

Vanaf 1970 tot heden is de heer Otten betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hoogeveen. Hij was zondagschoolleider, kindernevendienstleider, en betrokken als diaken en ouderling. Van 1994-1998 was hij voorzitter van de diaconie.

Van 2001-2005 was de heer Otten voorzitter van de commissie van Beheer.

Van 2001-2004 was hij voorzitter van de jubileumcommissie “100 jaar Christelijk Gereformeerde kerk Hoogeveen”.

Vanaf 2017 tot heden is hij voorzitter van de commissie Bestuurlijke en Beheerszaken.

De heer Otten is vanaf 2010 betrokken bij de Protestants Christelijke Ouderenbond. Van 2010-2017 was hij voorzitter.

Daarnaast was hij van 2011-2016 ook voorzitter van de jubileumcommissie “PCOB Hoogeveen 50 jaar”, wat hem veel tijd, grote inzet en energie heeft gekost. Hij heeft zich tot het uiterst ingespannen om 50 nieuwe leden te werven, wat er uiteindelijk 100 zijn geworden. De vieringen rondom het 50 jarig bestaan waren ook onder leiding van de heer Otten.

Van 2012-2016 was hij voorzitter van het overkoepelend overleg PCOB Hoogeveen, Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande, Nieuweroord, Noordscheschut.

De heer Otten was van 2011-2016 voorzitter van het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Hoogeveen en is vanaf 2013 voorzitter van het Breed Ouderen Overleg.

Vanaf 1990 tot heden is de heer Otten medewerker bij de Historische Kring Hoogeveen. Hij geeft lezingen en rondleidingen.De heer Otten is vanaf 2006 betrokken bij Museum 5000 Morgen/De Verhalenwerf.

Vanaf 2012 doet de heer Otten reminiscentie in diverse woon-zorg centrum in en rond Hoogeveen, waarbij hij aan de hand van oude voorwerpen herinneringen ophaalt met een groep ouderen.

Vanaf 2000 tot 2017 is de heer Otten rayonhoofd geweest en tot op heden collectant bij het Longfonds.

 

De Hr. Roelof Meinen (Roelof)

De heer Meinen is vanaf 2002 tot heden vrijwilliger bij de Koninklijke Visio te huize Echten. Sinds 2010 is hij lid van de verenigingsraad. De toegangshekken zijn door hem geheel vernieuwd en in ere gesteld. De heer Meinen heeft een ook groot aandeel gehad in het beleving pad voor cliënten “Voelen en horen”. Verder heeft hij een speciale aanhanger ontwikkeld waar zes tandems op vervoerd kunnen worden. Ook geeft hij workshops op cursusavonden voor vrijwilligers.

Vanaf 2014 tot heden is de heer Meinen vrijwilliger bij Vakantievreugd te Beilen, een stichting die vakanties organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking uit de vier noordelijke provincies. Vanaf 2004 tot heden is hij ook vrijwilliger bij het Epilepsiefonds. Vanaf 2015 tot heden is de heer Meinen betrokken bij Veilig Verkeer Nederland, regio Noord als vrijwilliger van de afdeling Hoogeveen en buurtcoach binnen de organisatie.

Vanaf 2017 is hij vrijwilliger bij de kringloopwinkel Dorcas in Hoogeveen.

Vanaf 2001 speelt de heer Meinen elk jaar Sinterklaas voor de Stichting Sinterklaas van Hoogeveen.

Van 1992-2012 was de heer Meinen betrokken bij de EHBO Vereniging, afdeling Zuidwolde. 14 jaar was hij voorzitter van het bestuur.

Van 2012 tot heden is de heer Meinen vrijwilliger bij de Stichting Verenigde Verkeersregelaars Hoogeveen.

 

 

Mevr. Harligje Meier-Gijlers (Harlie)

Mevrouw Meier-Gijlers is nagenoeg vanaf het begin van de Voedselbank, vanaf 2006 tot heden, vrijwilliger bij de Voedselbank Hoogeveen. Ze draagt ook zorg voor de verjaardag pakketten voor kinderen van cliënten, die door Stichting Jarige Job worden aangeleverd.

Wanneer cliënten vroegtijdig aangeven dat ze geen mogelijkheid hebben om op de komende uitdeling aanwezig te zijn, brengt mevrouw Meier-Gijlers ook wel pakketten bij de cliënten thuis. Vanaf 1990 tot heden is mevrouw Meier-Gijlers mantelzorger voor mevrouw A. Bakker, een alleenstaande oude damen vanaf 2015 tot heden is mevrouw Meier-Gijlers mantelzorger voor haar echtgenoot.

Van 1965-2006 was mevrouw Meier-Gijlers vrijwilliger in de Hervormde Kerk De Goede Herderkerk. Ze heeft meerdere periodes van vier jaar de functie van diaken bekleed en is daarna verder gegaan als HVD-dame (Hervormde Vrouwen Dienst).

Jean Keijer (71) uit Hoogeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor het vele werk als ouderling en voorzitter, onder meer voor de gereformeerde wijkgemeente Centrum Hoofdstraatkerk. Daarnaast stak hij veel energie in de zangdiensten van de Centrale Evangelisatie Commissie, de Stichting Fibrosekinderen op Kamp en enkele mannenkoren. Er is geen foto want Jean Keijer kon niet aanwezig zijn.