???????????????????
Algemeen

Lid in de orde van Oranje Nassau: Mevrouw H. J. Zuidema-Dekker

Mevrouw Zuidema-Dekker was samen met haar man van 1989-1999 vrijwilliger bij de zondagschool van de Hervormde Kerk Nieuwlande. Zij nam de begeleiding van de zondagschool op zich en de heer Zuidema had een belangrijke rol met hand en span diensten.

Vanaf 1997 tot heden zitten zowel de heer als mevrouw Zuidema-Dekker in de activiteitencommissie van de Hervormde Kerk Nieuwlande. Eens per half jaar wordt er een rommelmarkt georganiseerd. Mevrouw Zuidema is meestal oliebollen aan het bakken op deze dagen. Ook bakken zij beide de dag voor oudejaarsdag altijd oliebollen om te verkopen voor de kerk.

Bij Peuterspeelzaal De Drie Turven in Nieuwlande was mevrouw Zuidema-Dekker vrijwilliger van 1994-2019. Een vaste rots in de branding die nieuwe leidsters wegwijs maakte in het reilen en zeilen in het werken in Nieuwlande. Ze had veel ideeën en was een schakel tussen jonge en oud. Zo bracht ze de peuters in contact met de oudere mensen van dagvertier.

Naast het werk in Nieuwlande is mevrouw Zuidema-Dekker ook een aantal jaren assistent leidster bij de Skutterties in Noordscheschut geweest. Door ander beleid heeft ze haar 25 jaar werkzaamheid in Elim volgemaakt.

Vanaf 1995 tot heden is mevrouw Zuidema-Dekker bestuurslid bij de Gymnastiekvereniging LEF (Lenig en Fit). Ze is begonnen in het jeugdbestuur als penningmeester. Ze organiseerde de jaarlijkse uitvoering en gezellige uitjes voor de jeugd. Voor de uitvoering moest veel gemaakt en geknutseld.

Later kwam mevrouw Zuidema-Dekker in het dagelijks bestuur. Hier verzorgt ze de ledenadministratie en is bij alle activiteiten betrokken.
Tijdens de jaarlijkse feestweek is ze betrokken bij het wijkenvolleybaltoernooi verzorgt door LEF. Ze is altijd bereid mee te denken en activiteiten te organiseren voor de leden, zowel jeugd als volwassenen.

Mevrouw Zuidema-Dekker is vanaf 2010 tot heden vrijwilliger Oudvertier Nieuwlande, een soort dagbesteding voor ouderen en ook bedoeld als samenkomst. Elke donderdag helpt mevrouw Zuidema-Dekker bij het Oudervertier. Men doet spelletjes en knutselen samen.

Vanaf 2014 tot heden is mevrouw Zuidema-Dekker vrijwilliger bij MFC De Opsteker Nieuwlande. Zij zit in de vrijwilligerspool voor bardiensten en staat dan ook met enige regelmaat achter de bar, gemiddeld 2 à 3 avonden per week. Verder is ze Hoofd van de keuken en regelt hiervoor veel zaken en helpt ook mee met de inkoop daarvan.

Ook is mevrouw Zuidema-Dekker vanaf 2017 tot heden samen met haar man vrijwilliger bij de Feestcommissie Nieuwlande die de feestweek in Nieuwlande georganiseerd. Mevrouw Zuidema zit in het bestuur namens gymnastiekvereniging LEF.

Tijdens de feestweek is ze verantwoordelijk voor de organisatie van de volleybal voor de heren en dames. Ook staan alle bestuursleden ’s avonds achter de bar. Foto: Henk Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen