Kindpakket verzameling regelingen voor kinderen tot en met 17 jaar

Hoogeveen – Het Kindpakket is er voor ouders die moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Vaak wordt er bezuinigd op de ‘extra’ dingen. Dit zijn wél de dingen die voor kinderen juist enorm belangrijk zijn.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen meedoen en dat alle kinderen gelijke kansen hebben op een mooie toekomst in Hoogeveen. Wethouder Gert Vos: ‘Met Jong Hoogeveen wil ik samen met partners, ouders en kinderen een veilige, stimulerende omgeving creëren. Een omgeving waarin alle kinderen uit gemeente Hoogeveen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
Met als doel om kinderen meer kansen te bieden als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, werk en ‘meedoen’ in de maatschappij. Er is helaas een grote groep kinderen die niet mee kan doen omdat hun ouders niet genoeg geld hebben. Voor die kinderen is er het Kindpakket.’
Kindpakket verzameling regelingen voor kinderen tot en met 17 jaar

ONDERHOUD FIETS

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Samen met kinderen en hun ouders is het Kindpakket samengesteld.
Voor het onderhoud van fietsen van kinderen werkt de gemeente samen met Promens Care. Cliënten met een psychische beperking controleren de fietsen en verrichten kleine reparaties.
Naast de jaarlijkse onderhoudsbeurt kan de fiets twee keer een kleine reparatie krijgen. Tot nu toe maken 250 kinderen gebruik van het fietsonderhoud.

Daarnaast kan elk jaar gekozen worden uit twee vergoedingen:
– Een jaar lang speelgoed lenen bij de speel-o-theek – Een 12-badenkaart bij zwembad De Dolfijn. – Een identiteitskaart of reisdocument voor statushouders.
Om in aanmerking te komen voor het Kindpakket gelden de volgende voorwaarden: – 17 jaar of jonger. – Gehuwden of samenwonenden hebben een maximum inkomen van € 1.708,39 netto per maand. – Alleenstaande ouders hebben een maximum inkomen van € 1195,87 netto per maand.

AANVRAGEN

Het aanmeldformulier en alle informatie over het Kindpakket staan op www.hoogeveen.nl/kindpakket. Neem voor vragen over de regeling contact op met de gemeente Hoogeveen via telefoonnummer 14 0528 of mail naar [email protected]