Kantlijn: Pas op voor slim organiserende bestuurders!

Het was de voor-vorige bestuursvoorzitter van Treant, Eric Janson, die de uitdrukking onder mijn aandacht bracht: “Door de zorg slimmer te organiseren kunnen we een hoop kosten besparen.” Hij sprak die woorden zo kalm en zelfverzekerd uit dat ik hem bijna geloofde.

Door Democranarch

Sindsdien heb ik zoveel, vaak door gebrek aan gewicht omhoog gevallen, bestuurders vrijwel gelijkluidende woorden horen spreken dat het mij inmiddels zwaar te moede is geworden. Ooit zat deze generatie tegenover mij in de schoolbanken en hoewel ik er alles aan heb gedaan om deze zelfoverschatting met wortel en tak uit te roeien moet ik bekennen dat dit mislukt is. Misschien heb ik het niet slim genoeg aangepakt?
Ziekenhuizen worden geteisterd door personeelstekorten, het onderwijs idem dito, overal wordt geklaagd over werkdruk, intimiderend gedrag van managers en verlies van arbeidsvreugde. Het primair onderwijs kampt komend schooljaar met een tekort van 1300 leerkrachten. Reken voor het gemak dertig leerlingen per leerkracht en er zitten dus sowieso 40.000 kinderen zonder leerkracht.
Slimme jongens en meisjes daar in Den Haag. Laag opgeleiden leven korter. Dus de groei van de bevolking zal op termijn steeds meer afnemen. En dat betekent ook dat er minder vraag naar ziekenhuiszorg zal ontstaan. Het is gewoon een groot slim masterplan. Als we het zo slim blijven aanpakken moet de bevolking rond de volgende eeuwwisseling met 50% gereduceerd kunnen zijn.