Algemeen

Kabinet laat ouderenzorg in de kou staan

Ondanks eerdere beloftes en bezweringsformules, laat het demissionaire kabinet de ouderenzorg in de kou staan. Terwijl de financiële zorgen groot zijn, gebruikt het kabinet de ouderenzorg als pinautomaat om de begroting passend te maken. Het is aan de formerende partijen deze plannen in de Tweede Kamer een halt toe te roepen. Met die woorden reageren 26 noordelijke ouderenzorgorganisaties op de plannen uit de Voorjaarsnota.

Gebroken beloftes

Onder aanvoering van de 26 ouderenzorgorganisaties is eerder fel actie gevoerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte 4. Lang bleven de bezuinigingen staan, met Prinsjesdag leek het kabinet een draai te maken door een deel van de financiële kortingen te verzachten. Dankzij een motie van de SP werd het kabinet bovendien opgeroepen de bezuinigingen geheel en structureel terug te draaien. De beloftes en oproepen blijken nu weinig waard.

Voorjaarsnota

Zo bleek deze week uit de zogeheten Voorjaarsnota dat het kabinet de bezuinigingen grotendeels toch doorzet om stijgende kosten en andere (financiële) vraagstukken in ons land te kunnen oplossen. “Opnieuw blijkt dat de zorg voor onze ouderen achteraan staat in Den Haag”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “Onze sector wordt als pinautomaat gebruikt voor het oplossen van andere problemen”.

Spreadsheet beleid

“Het beleid van het kabinet zal in de spreadsheets ongetwijfeld kloppen. Het begrotingssaldo zit keurig onder de norm”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “De gevolgen voor de ouderenzorg zullen desastreus zijn. Door een greep in onze budgetten neemt de financiële onzekerheid over de toekomst verder toe. Als gevolg daarvan zullen er meer vakkrachten uit onze sector vertrekken en zullen er minder mensen beschikbaar zijn om de noodzakelijke verandering in onze sector vorm te geven”.

Rust nodig

Het alsnog doorvoeren van de bezuinigingen komt op een moment waarop de sector juist behoefte heeft aan rust. Zo riepen de 26 ouderenzorgorganisaties eerder in een brief aan de vorige informateur op om de ouderenzorg zuurstof te geven. Roeli Mossel: “Het demissionaire kabinet doet precies dat wat we niet nodig hebben. De onzekerheid wordt er nog groter van. Het is nu aan de formerende partijen om de desastreuze bezuinigingen in de Tweede Kamer alsnog van tafel te krijgen”.

Aankomende evenementen