Je bent op kerstavond altijd welkom. En je hoort meteen een mooi verhaal.

HOOGEVEEN – Kerstavond. Bij de religieus-humanisten van het Apostolisch Genootschap heeft kerstavond een eigen gezicht. De kerstwijding heet dit jaar ‘De kracht van het verhaal’. Want de boodschap van het kerstverhaal is nog altijd actueel.

December is soms zo druk, dat je bijna vergeet stil te staan om eens na te denken over wat kerst eigenlijk voor jou betekent. Dan is het goed zijn om de rust en de tijd te nemen en de kracht van het kerstverhaal te ontdekken. In een sfeervol uur met vertellers, muziek en zang wordt het oude verhaal in de woorden van nu gegoten. En je denkt als toehoorder ook na over de kracht van je eigen verhaal. Iedereen is van harte welkom. Wie er graag bij wil zijn kan zo binnenlopen op 24 december aan de van Limburg Stirumstraat , aanvang 19.00 uur. De inloop is vanaf 18.30 uur
Op Eerste Kerstdag is er vanaf 10.00 uur een Kerstdienst. De inloop is vanaf 9.30 uur. Ook deze is vrij toegankelijk voor belangstellenden.

Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen op religieus-humanistische grondslag voor mensen die bewust met zingeving bezig willen zijn. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Ze geloven dat mensen in essentie met elkaar verbonden zijn. Dat spoort apostolischen aan zorgvuldig om te gaan met elkaar en de wereld. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 69 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl