Inschrijving rijenwoningenproject “Barsweg, Nieuw Moscou”

Op 3 juli 2024 start de gemeente met de inschrijving voor een blok van zes rijenwoningen aan de Barsweg te Nieuw Moscou. Voor dit bouwplan is de gemeente Hoogeveen op zoek naar een groep particulieren die gezamenlijk (verenigd in een collectief) een blok van zes rijwoningen willen ontwikkelen.

De ontwikkeling van de zes rijwoningen wordt in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) uitgevoerd. CPO houdt in dat u met een groep van, in dit geval zes
particulieren, samen een bouwplan ontwikkelt. U geeft gezamenlijk de opdracht
aan een architect en/of een aannemer. Samen beslist u over onder andere het
ontwerp van het aanzicht van het rijtje woningen. De individuele indeling van uw
woning kunt u zelf beslissen.


ALLEEN GROEPEN KUNNEN ZICH INSCHRIJVEN
Omdat het hier een CPO betreft kunnen alleen groepen (zes particulieren) zich
inschrijven. Bij meerdere groepen wordt door de notaris geloot.


BROCHURE
Belangstellenden voor deze rijenwoningen kunnen een informatiebrochure
opvragen door het schrijven van een e-mail naar kavels@hoogeveen.nl.


INSCHRIJVEN
Om in aanmerking te komen voor een kavel dient u, als groep, het inschrij• ormulier
uiterlijk 2 oktober 2024 om 12.00 uur volledig ingevuld in te leveren bij het notariskantoor. Wanneer het inschrij• ormulier niet op tijd is ontvangen, of als het niet
volledig is ingevuld, kunt u niet aan de procedure van kaveltoewijzing deelnemen.
De groep moet uit zes individuele huishoudens bestaan en alleen natuurlijke
personen kunnen zich inschrijven.


LOTING
Om iedereen een gelijke kans te geven zal er, bij inschrijving van meerdere groepen, een loting plaatsvinden door de notaris. Voor gehuwden, samenwonenden,
geregistreerde partners en personen die gezamenlijk een huishouding voeren geldt
dat zij slechts eenmaal (als één) kunnen deelnemen aan een groep. Het is wel toegestaan om aan meerdere groepen deel te nemen. Alle leden van een groep dienen
bij de loting aanwezig te zijn.


KAVELTOEWIJZING
De toewijzingsprocedure vindt plaats door de aangewezen notaris. Wanneer er
op de sluitingsdatum meerdere inschrijvingen zijn, verloopt de toewijzing volgens
loting. Als slechts één groep zich heeft inschreven, zal de notaris de kavel automatisch aan deze groep toewijzen