Foto: Martin Schonewille
Algemeen

Hoogeveen verhoogt inzet handhavingsambtenaren (BOA’s) om ondermijning tegen te gaan

Hoogeveen, 8 april 2024 – De gemeente Hoogeveen heeft besloten tot een versterking van de inzet van handhavingsambtenaren (BOA’s) als onderdeel van haar strategie om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Deze beslissing volgt op een motie die is opgesteld door de VVD en mede is ingediend door diverse andere partijen, met als doel de huidige situatie met betrekking tot de handhaving te evalueren en verbeteren.
De motie benadrukt het belang van de rol die BOA’s spelen in onze samenleving, zowel voor het verbeteren van het straatbeeld als voor het aanvullen van het politieapparaat. Echter, uit signalen vanuit de gemeenschap en het recente rapport van de Rekenkamercommissie blijkt dat de huidige bezetting en zichtbaarheid van BOA’s ontoereikend zijn.
“Investeren in meer BOA’s kan een preventieve rol spelen bij het aanpakken van ondermijning,” aldus VVD-raadslid Wilco Kramer. “Het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen, en dit omvat ook een doeltreffende handhaving. Momenteel zijn de BOA’s niet alleen onvoldoende in aantal, maar ook onvoldoende zichtbaar.”
De motie roept op tot een evaluatie van de huidige werkzaamheden van BOA’s en het identificeren van kansen voor een effectievere en zichtbaardere inzet. Het verzoekt het college om tijdens de behandeling van de kadernota 2025 een evaluatierapport aan te bieden, waarin wordt ingegaan op de activiteiten en resultaten van de BOA’s over de afgelopen twee jaar, en hoe de inzet van BOA’s kan worden aangepast om de zichtbaarheid te vergroten en betere resultaten te behalen.
Het gemeentebestuur van Hoogeveen zet zich in om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen, en ziet de versterking van de handhavingscapaciteit als een belangrijke stap in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen