Hoogeveen start nieuwe pilot om ouders en kinderen beter te kunnen helpen

Hoogeveen – De huisarts speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen en hun ouders. Huisartsen signaleren en behandelen kinderen met problemen of verwijzen naar jeugdhulpverleners als dat nodig is. De meeste kinderen en jongeren die bij Jeugdhulp terechtkomen, zijn verwezen door hun huisarts. Daarom start de gemeente Hoogeveen samen met huisartsen een pilot om kinderen en ouders nog beter te kunnen helpen.

Doel
Binnen de pilot krijgen drie huisartsenpraktijken een POH Jeugd. Een POH is een praktijkondersteuner voor de huisarts. De ondersteuner is gespecialiseerd in jeugdhulpverlening. Het is een deskundige met een brede kennis van de sociale kaart en de jeugdhulpverlening. Bovendien heeft de ondersteuner tijd speciaal voor kinderen, jongeren en hun ouders. En de POH Jeugd heeft specifieke kennis en vaardigheden in huis om zelf een aantal consulten met kinderen of jongeren te houden. De praktijkondersteuner vormt de schakel tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de huisarts.
Voordelen
Voor ouders heeft de POH Jeugd in de huisartsenpraktijk een aantal grote voordelen. Deze ondersteuner biedt laagdrempelige zorg bij de eigen huisarts in de praktijk. Ouders kunnen gewoon in hun buurt gespecialiseerde hulp krijgen voor hun kind. Voor ouders en kinderen is het fijn om dichtbij huis en door een bekend persoon geholpen te worden.
Hoe werkt het?
De praktijkondersteuner komt in dienst bij de gemeente, maar heeft haar werkplek op de verschillende locaties van de drie deelnemende huisartsenpraktijken in Hoogeveen. Daardoor kan de huisarts meer kinderen en jongeren binnen de eigen praktijk doorverwijzen en behandelen. De POH Jeugd bespreekt met ouders wat de beste vervolgstap is voor het kind. Ouders en kinderen worden soms doorverwezen naar Jeugdhulp, soms zal de ondersteuner zelf kunnen behandelen. Ervaringen in andere steden laten zien dat hier veel gebruik van wordt gemaakt. De POH Jeugd voorkomt dat veel kinderen, jongeren en gezinnen worden doorverwezen naar dure zorg die niet altijd aansluit bij hun hulpvraag. Zij kunnen met een POH Jeugd direct en dichtbij geholpen worden.
Wat doet de POH Jeugd?
De POH Jeugd biedt snel, zonder wachtlijst en in een vertrouwde omgeving, ondersteuning en hulp aan kinderen, jongeren en ouders die hiervoor bij de huisarts komen. De praktijkondersteuner brengt de problemen van het kind of de jongere in een paar gesprekken in kaart. Dan krijgen de ouders een advies van de POH Jeugd. Dat advies kan zijn dat de POH Jeugd ouders en/of kinderen zelf kan helpen, het kan ook zijn dat de POH Jeugd helpt om de juiste hulp te vinden. De deelnemende huisartspraktijken zijn Eikstaete, De Weide en De Wielewaal. De pilot wordt gehouden voor de periode van één jaar en start op 1 juni.