Algemeen

Hoogeveen minst veiligste fietsstad

Hoogeveen minst veiligste fietsstad blijkt uit onderzoek van Independer . Het blijkt dat er nergens in Drenthe zoveel fietsongevallen gebeuren als in de gemeente Hoogeveen. CDA Hoogeveen vindt dit een onwenselijke situatie en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop licht toe: “Voor het CDA heeft verkeersveiligheid topprioriteit. Inwoners moeten veilig van A naar B kunnen. Daarom werken we samen met onze inwoners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid: op het traject Lomanlaan-Boekweitlaan-Buizerdlaan in Hoogeveen, op de Domeinweg in Fluitenberg en op de Wijsterseweg in Pesse. Bij de Kadernota 2024 hebben we aandacht gevraagd voor fietsveiligheid op de Carstensdijk in Elim en op het traject Hoogeveenscheweg-Molenweg in Tiendeveen. Het werk is echter nog lang niet af: Uit het onderzoek van Independer blijkt dat in de gemeente Hoogeveen 6,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners plaatsvinden en bij ruim 80 procent van deze fietsongelukken is een auto betrokken. Dat vindt het CDA verontrustend. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.”

 

Bisschop vraagt het college of zij inzichtelijk hebben op welke trajecten de fietsongevallen plaatsvinden en welke mogelijkheden zij zien om de veiligheid voor fietsers op korte en op lange termijn te verbeteren. Bisschop vraagt het college verder de mogelijkheden om onveilige verkeerssituaties door te geven te verbeteren. Dit is voor Bisschop belangrijk, want zo besluit Bisschop: “Onze inwoners weten vaak goed waar de verkeersveiligheid tekortschiet. Laten we daarom samen met onze inwoners komen tot een gemeente waar het veilig en prettig wonen is.”

Drenthe is de veiligste fietsprovincie van Nederland, dat is goed nieuws. Landelijk zijn er gemiddeld 8,5 ongelukken per 10.000 inwoners met fietsers en in Drenthe is dat gemiddeld 4,7 per 10.000 inwoners. In de minst veilige provincie Zuid-Holland zijn gemiddeld 12,1 fietsongevallen per 10.000 inwoners.
Helaas gebeuren er nergens in Drenthe zo veel fietsongevallen als in de gemeente Hoogeveen, gemiddeld 6,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners. En het percentage fietsongevallen waarbij een auto betrokken is, ligt vooral in Hoogeveen hoog. Bij ruim 80% van de fietsongelukken in Hoogeveen is een auto betrokken.
De cijfers voor de andere Drentse gemeenten zijn als volgt per 10.000 inwoners:
Westerveld 5,1; Midden-Drenthe 3,9; De Wolden 2,5; Aa en Hunze 4,3; Coevorden 3,1; Emmen 5,1; Borger-Odoorn 2,3 en Meppel 4,9.
Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat en de politie (gepubliceerd op 4 september 2023).

CDA heeft de volgende vragen voor het college:

1. Bent u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek van Independer naar de fietsveiligheid in Nederland?

2. Bent u het met het CDA eens dat Hoogeveen landelijk goed scoort wat betreft fietsveiligheid maar achterblijft bij andere (stedelijke) Drentse gemeenten? En dat dit een onwenselijke situatie is?

 

 1. Heeft u inzichtelijk op welke trajecten/punten de fietsongevallen gebeuren?
  Zo ja, wat zijn u conclusies?
  Zo nee, bent u van plan daar onderzoek naar te doen? Zo nee, waarom niet?

  4. Tijdens de behandeling van de kadernota op 6 juli jongstleden heeft de betreffende wethouder aangegeven dat verkeerveiligheid voor het college, net als voor het CDA, prioriteit heeft.
  Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot deze cijfers? En wat wordt er gedaan met signalen van inwoners met betrekking tot verkeersveiligheid?

 

 1. Welke mogelijkheden ziet u om de veiligheid voor fietsers in Hoogeveen op korte termijn te verbeteren?

  6. Welke mogelijkheden ziet u om de veiligheid voor fietsers in Hoogeveen op lange termijn te verbeteren?

 

 1. Wij hebben begrepen dat inwoners van de gemeente Hoogeveen onveilige verkeerssituaties kunnen melden via https://www.hoogeveen.nl/melding-idee-klacht-en-bezwaar/melding-doen.
  Op deze site worden de problemen genoemd die hier gemeld kunnen worden. Hier staat niet bij dat onveilige verkeerssituaties op deze manier gemeld kunnen worden. Ook staat er niet bij dat de genoemde problemen slechts voorbeelden zijn. Daarmee krijgen wij de indruk dat genoemde problemen de enige problemen zijn die op deze manier gemeld kunnen worden.
  Als de bezoeker vervolgens toch op de knop “Melding doen” klikt, wordt via de beschikbare categorieën wel duidelijk dat problemen met betrekking tot verkeer hier ook gemeld kunnen worden.

Bent u het met ons een dat het duidelijker verwoord kan worden dat dit de juiste website is om onveilige verkeerssituaties te melden? Zo ja, welke acties(s) kunnen wij van u verwachten?

Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.

 

Met vriendelijke groet,

CDA Hoogeveen
Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen